Warning: Undefined array key "juiz_sps_order" in /home/users/innoventure/public_html/innoventure.vc/wp-content/plugins/juiz-social-post-sharer/inc/front/buttons.php on line 302
Aktualności

PolTREG przygotowuje się do IPO

12.7.2021

Spółka biotechnologiczna PolTREG S.A. zajmuje się opracowywaniem nowoczesnych leków z zastosowaniem komórek T-regulatorowych do stosowania w leczeniu chorób autoimmunologicznych. Obecnie realizuje projekty badawczo-rozwojowe na różnych etapach zaawansowania klinicznego obejmujące terapię cukrzycy typu 1 u dzieci oraz stwardnienia rozsianego. Celem jest stworzenie platformy do terapii chorób autoimmunologicznych, jak reumatoidalne zapalenie stawów, czy nieswoiste zapalenie jelit.

Pod koniec czerwca spółka złożyła w KNF prospekt w związku z zamiarem przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji i dopuszczenia oraz wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Debiut giełdowy spółki jest planowany na czwarty kwartał bieżącego roku, a pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kolejnych etapów badań klinicznych. Celem biznesowym jest osiągnięcie pozycji jednego z liderów globalnego rynku terapii chorób autoimmunologicznych z zastosowaniem komórek T-regulatorowych.

Prace badawczo rozwojowe są zaawansowane. W zeszłym roku zakończono pomyślnie badania kliniczne fazy I/II w cukrzycy typu 1 u dzieci. Po przejściu procedury Scientific Advice z Europejską Agencją Leków w przygotowaniu jest badanie fazy II/III w leczeniu pacjentów ze świeżo zdiagnozowaną cukrzycą typu 1. Drugim badaniem w cukrzycy typu 1 będzie badanie I/II polegające na identyfikacji i leczeniu w okresie przedobjawowym pacjentów będących w grupie wysokiego ryzyka ze względu na uwarunkowania genetyczne. To badanie jest szczególnie obiecujące, gdyż może zmienić podejście do leczenia cukrzycy w skali światowej – obecnie badania przesiewowe i wczesne leczenie nie są stosowane ze względu na brak dostępnej terapii stosowalnej na wczesnym etapie rozwoju choroby. Faza I badania klinicznego w rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego również zakończyła się bardzo obiecującymi wynikami.

Firma rozwija także zaplecze badawczo-rozwojowe – do końca roku planuje ukończenie tworzenia nowoczesnego laboratorium. Budżet prowadzonej inwestycji to 23,7 mln zł. Po ukończeniu budowy laboratorium zespół zwiększy liczebność z 20 do około 40 osób.