Aktualności

Polecamy lekturę


Warning: Undefined array key "juiz_sps_order" in /home/users/innoventure/public_html/innoventure.vc/wp-content/plugins/juiz-social-post-sharer/inc/front/buttons.php on line 302

30.6.2021

Jakie są polskie startupy? Ile ich jest? Czym się zajmują? Kto je zakłada? Jak wygląda ich struktura własnościowa? Jakie są ich wyniki finansowe? Firma Taylor Economics opublikowała właśnie raport „Startupy technologiczne Polska 2021„, podejmujący próbę opisu populacji polskich startupów technologicznych w świetle dostępnych danych statystycznych oraz przeprowadzonych badań własnych.

W raporcie zamieszczono pięć case studies. Jedno z nich dotyczy Amorphis Pharma Development, spółki portfelowej INNOventure. Autorzy raportu zwracają uwagę na fakt, że spółka działa w jednym z wiodących na świecie obszarów prac badawczo rozwojowych w farmakologii – projektowaniu amorficznych form leków generycznych. Podkreślają również unikatowe know-how, którym dysponuje spółka w zakresie procesów stabilizacji leków w postaci amorficznej i zapobieganiu ich spontanicznej rekrystalizacji. „Właśnie ta umiejętność utrzymania stabilności leków amorficznych, będąca efektem naukowego know-how prof. Mariana Palucha i dr inż. Justyny Knapik-Kowalczuk, współzałożycieli spółki, jest kluczową przewagą konkurencyjną powstającego biznesu. Rynek, na którym działa spółka, jest znaczny, gdyż według szacunków około 45% zarejestrowanych substancji leczniczych oraz 75% będących w fazie rozwoju określanych jest jako trudno lub nierozpuszczalne” – piszą autorzy raportu. Podkreślają również, że spółka generuje przychody już od pierwszego roku działalności.