Projekt Grantowy Bridge Alfa

Inwestujemy przy wsparciu BRIdge Alfa

Realizujemy  projekt „Fundusz zalążkowy INNOventure jako kluczowy element krakowskiego ekosystemu wsparcia projektów badawczo-rozwojowych w obszarze innowacyjnych technologii i procesów przemysłowych” współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa. Celem projektu  jest wsparcie naukowców i wynalazców w komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych poprzez inwestowanie w spółki spin-off powstałe na bazie projektów B+R, budowanie ich wartości, a przez to zwiększenie podaży atrakcyjnych inwestycyjnie podmiotów opartych o wyniki prac badawczo-rozwojowych dla funduszy venture capital i private equity. Zakładanym efektem podejmowanych działań jest sfinansowanie rozwoju co najmniej szesnastu innowacyjnych spółek technologicznych . Oczywiście mamy nadzieję, że liczba ta będzie większa, ale liczymy się też z możliwością wycofywania się z poczynionych inwestycji, jeśli nie będą spełniały oczekiwań i rozwijały się zgodnie z założeniami. Zakładamy, że potrzeby większości finansowanych przez nas start-upów w pierwszej fazie nie przekroczą miliona złotych, jednak w wybranych, szczególnie uzasadnionych przypadkach możemy zwiększyć nasze zaangażowanie finansowe nawet do 3 milionów złotych. Mamy też poparte sukcesami doświadczenie w koinwestycjach z innymi funduszami, gdy osiągnięcie sukcesu wymaga jeszcze większych nakładów.

Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 30 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 80% tej kwoty.

Program BRIdge Alfa prowadzony jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego celem jest zwiększenie podaży projektów badawczo-rozwojowych atrakcyjnych dla inwestorów typu venture capital i private equity. Aby to osiągnąć NCBR we współpracy z inwestorami prywatnymi przeznacza środki na finansowanie projektów badawczo-rozwojowych w dwóch obszarach:

– proof-of-principle czyli wczesnej weryfikacji pomysłu, obejmującej badania przemysłowe i stosowane, wstępną ocenę projektu od strony komercyjnej, a więc ocenę potencjału, analizę dostępnych na rynku rozwiązań konkurencyjnych, zdefiniowanie planu badawczego;

– proof-of-concept czyli kolejnej, bardziej zaawansowanej fazie weryfikacji projektu obejmującej badania zmierzające do opatentowania rozwiązania technologicznego.

 

 

 

PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ