portfolio

Poltreg

Prezes Zarządu
prof. Piotr Trzonkowski
Członek Zarządu / Dyrektor ds. Operacyjnych
Kamilla Bok
Członek Zarządu
Mariusz Jabłoński
Rok powstania
2015

PolTREG jest innowacyjną firmą biotechnologiczną rozwijającą terapie z wykorzystaniem komórek T-regulatorowych (TREGS) celujących w niezaspokojone potrzeby medyczne w obszarze autoimmunologii – m.in. leczenie cukrzycy typu 1 u dzieci oraz stwardnienia rozsianego. Badania nad tymi rozwiązaniami medycznymi są na zaawansowanym etapie klinicznym. Spółka tworzy platformę do opracowania skutecznych i innowacyjnych terapii na różne choroby autoimmunologiczne oraz projekt rozwoju platformy Treg 2.0. Spółka została powołana jako spin-off Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w celu rozwoju i komercjalizacji opatentowanej metody TREG.

Prace nad wykorzystaniem TREGS w leczeniu cukrzycy typu 1 rozpoczęły się w roku 2006 na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i były prowadzone m.in. przez założycieli i znaczących akcjonariuszy spółki: prof. dr. hab. n. med. Piotra Trzonkowskiego, prof. dr. hab. n. med. Małgorzatę Myśliwiec oraz prof. dr. hab. n. med. Natalię Marek-Trzonkowską. Prowadzone w kolejnych latach badania wykazały skuteczność opracowanych rozwiązań, co doprowadziło do powstania spółki PolTREG w 2015 roku jako spin-off z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jej celem jest prowadzenie badań klinicznych, opracowywanie nowych terapii, a także komercjalizacja rozwiązań.
Spółka zakończyła w 2015 roku I fazę badań klinicznych w cukrzycy typu 1 u dzieci, a w 2020 roku zakończyło się badanie fazy I/II. Obecnie po procedurze Scientific Advice z Europejską Agencją Leków (EMA) w przygotowaniu jest badanie fazy II/III w leczeniu pacjentów ze świeżo zdiagnozowaną cukrzycą typu 1. Drugim badaniem w cukrzycy typu 1 będzie badanie I/II polegające na identyfikacji i leczeniu pacjentów w okresie przedobjawowym. W jego ramach spółka zamierza przeprowadzić badanie wśród pacjentów, którzy ze względu na uwarunkowania genetyczne są w grupie wysokiego ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 1. Może ono otworzyć zupełnie nowy rozdział w podejściu do tej choroby, bowiem obecnie ze względu na brak dostępnego leczenia nie prowadzi się badań przesiewowych i leczenia na wczesnym etapie rozwoju choroby. Upowszechnienie badań przesiewowych, pozwalających na szybkie zdiagnozowanie choroby i rozpoczęcie leczenia będzie istotne dla zastosowania terapii cukrzycy typu 1 w fazie przedobjawowej. Spółka zakończyła także z bardzo obiecującymi wynikami fazę I badania klinicznego w rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego.

Od 2019 roku spółka we współpracy z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w oparciu o tzw. wyjątek szpitalny spółka rozpoczęła komercyjne oferowanie terapii TREG dla pacjentów z cukrzycą typu 1. Dotychczas zostało przeprowadzonych kilkanaście takich terapii.

Spółka finansuje realizację projektów badawczo-rozwojowych w oparciu o granty oraz środki pozyskane od prywatnych inwestorów. Dotychczas pozyskała z grantów ok. 28,8 mln zł, z czego 12,2 mln zł na rozwój metody TREG, a pozostałą część między innymi na utworzenie centrum badawczo-rozwojowego i nowego laboratorium.

Spółka ma ponadto za sobą debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – pozyskane blisko 100 mln zł zostanie przeznaczone na dalsze badania oraz na budowę własnego centrum badawczo-rozwojowego i stworzenie nowego centrum produkcyjnego przeznaczonego do komercyjnego wytwarzania preparatów t-regulatorowych.