portfolio

Poltreg

Prezes Zarządu:
Katarzyna Michalak-Magda
Rok powstania:
2015

Spółka PolTREG została powołana jako spin-off z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w celu rozwoju i komercjalizacji opatentowanej Metody TREG.

PolTREG S.A. jest jedynym podmiotem uprawnionym do wdrożenia wyników prac badawczych w obszarze stosowania limfocytów T-regulatorowych w terapii cukrzycy typu 1 u dzieci oraz stosowania metody ich namnażania. Misją firmy jest udostępnienie tej przełomowej terapii jak największej liczbie chorych dzieci w Polsce i na świecie.

Spółka została powołana w lipcu 2015 roku po kilkunastu miesiącach prac przygotowawczych. W tym czasie wypracowano z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz kadrą badawczą model komercjalizacji oraz mechanizmy ochrony prawnej wynalazku. Udziałowcami zostali Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. – spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, twórcy Metody TREG oraz kadra wdrożeniowa, doświadczona w pozyskiwaniu finansowania oraz zarządzaniu projektami innowacyjnymi. Pierwsza faza działań spółki została wsparta finansowo przez aniołów biznesu, a następnie nasz fundusz INNOventure, który działając w oparciu o środki Programu Bridge Alfa i inwestorów prywatnych, zainwestował milion złotych z przeznaczeniem na zainicjowanie procesu rejestracji Metody TREG w Europejskiej Agencji Leków. W październiku 2015 roku spółka otrzymała dofinansowanie projektu pt. „Produkcja przemysłowa limfocytów TREGS jako produktu terapii zaawansowanej przy użyciu bioreaktora” w ramach działania „Projekty B+R przedsiębiorstw”. Dzięki badaniom nad uprzemysłowieniem Metody TREG możliwe będzie jej stosowanie na szerszą skalę we współpracy z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

W 2015 i 2016 roku spółka uzyskała dofinansowanie kluczowych obszarów projektu z:

  • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1. na badania nad uprzemysłowieniem Metody TREG;
  • Programu GO_GLOBAL na wypracowanie strategii wejścia na rynek amerykański, dzięki współpracy z programem akceleracyjnym działającym w Dolinie Krzemowej;
  • Programu Horyzont 2020 na prace analityczne nad dalszymi krokami w procesie rejestracji oraz komercjalizacji Metody.

W czerwcu 2016 roku spółka została laureatką pierwszej polskiej edycji MIT Enterprise Forum Poland i wzięła udział w drugiej części programu akceleracyjnego na najlepszej uczelni technicznej na świecie – MIT w Bostonie (USA). Kolejnym krokiem w rozwoju firmy było przekształcenie w 2016 roku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, w której do dziś aktywny udział zachowują twórcy Metody TREG oraz uczelnia (poprzez swoją spółkę celową).

W styczniu 2017 roku spółka uzyskała pożyczkę z Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która pozwoli na przyspieszenie procesu rejestracji i uruchomienia laboratorium spółki. W lutym 2017 roku do spółki pozyskaliśmy nowych partnerów – fundusze inwestycyjne Venture FIZ (TRIGON TFI) oraz PAAN Capital, które wniosły nie tylko kapitał na dalszy rozwój spółki, ale także wiedzę i doświadczenie niezbędne dla powodzenia tej modelowej komercjalizacji, która zakończy się rejestracją pierwszego polskiego oryginalnego leku w Europejskiej Agencji Leków.