Aktualności

Technologia WIDMO Spectral Technologies (dawniej SGPR.tech) już komercyjnie dostępna


Warning: Undefined array key "juiz_sps_order" in /home/users/innoventure/public_html/innoventure.vc/wp-content/plugins/juiz-social-post-sharer/inc/front/buttons.php on line 302

7.8.2022

Spółka SGPR.Tech została powołana do życia w roku 2019 przez fundusz INNOventure i grupę specjalistów w dziedzinie propagacji fal radiowych oraz technologii geologicznych – dr hab. Andrzeja Kułaka (AGH), dr inż. Cezarego Worka (AGH), inż. Jerzego Kubisza (UJ),  Mirosława Trześniowskiego (KGHM, PwC), Tomasza Trześniowskiego (PwC). Jej celem było rozwijanie i komercjalizacja technologii szerokopasmowego georadaru. Wprowadzona innowacyjna technologia modulacji częstotliwości pozwala na szybkie i dokładne mapowanie struktur podpowierzchniowych, penetrację fal na większe głębokości, oraz oszczędność energii. W kolejnych latach projekt zebrał kolejne rundy finansowania: z EIT Raw Materials Start-up & SME Booster Program, grantu Komisji Europejskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz od grupy aniołów biznesu.

Obecnie przedsiębiorstwo pod nową nazwą – WIDMO Spectral Technologies – oferuje klientom swoją technologię w formie usługi. Usługa podstawowa obejmuje przygotowanie i dostarczenie w formie elektronicznej sześciu echogramów o różnych częstotliwościach wraz z dokumentacją ułatwiającą interpretację wyników. Dodatkową opcją jest zaznaczenie anomalii geofizycznych. Kolejny pakiet usług obejmuje również modelowanie 3D oraz pogłębioną analizę i interpretację wyników.

Możliwości analityczne systemu obejmują:
– szacowanie nadkładu,
– szacowanie objętości złóż,
– określanie dna złoża,
– różnicowanie piasków w glinach lub glin w piaskach,
– rozpoznanie rodzaju gleby (granulometrię),
– rozpoznawanie obszarów i zagrożeń krasowych,
– rozpoznawanie gleb antropogenicznych,
– rozpoznawanie rodzaju skał (gipsy, sole, węgle),
– określenie poziomu wód gruntowych,
– identyfikację infrastruktury (rury, kable, kotwy stalowe, ściany szczelinowe, pręty, DSM itp.)
– interpretację litologiczną,
– określenie głębokości i grubości warstw (warstwy nieprzepuszczalne, osady),
– rozpoznanie struktury (charakteru) odpadów na składowiskach.

Wkrótce zostaną dodane kolejne funkcje:
– rozpoznawanie szkód górniczych,
– ocena zasięgu strefy wietrzenia skał i gruntów oraz miąższości wietrzenia,
– analiza kierunków przepływu wód podziemnych (różnica potencjałów),
– rozpoznanie zanieczyszczenia gleby lub wody substancjami ropopochodnymi lub innymi środkami,
– rozpoznanie zbrojenia w betonie,
– rozpoznanie saperskie terenu budowy.