portfolio

WIDMO Spectral Technologies

Prezes zarządu
Mirosław Trześniowski
Rok założenia
2018

Nieinwazyjne badanie geologiczne jest technologią o kluczowym znaczeniu dla wielu dziedzin biznesu i nauki – choćby dla górnictwa, budownictwa czy archeologii. Jednak obecna technologia georadarowa jak i inne nieinwazyjne metody geofizyczne mają szereg bardzo istotnych ograniczeń. Zasada działania współczesnych georadarów impulsowych polega na emisji krótkich, silnych impulsów elektromagnetycznych o zadanej częstotliwości, a następnie na odbiorze odbić tych sygnałów i ich obróbce. Taka konstrukcja ma istotne praktyczne wady i ograniczenia. Po pierwsze impuls elektromagnetyczny musi być bardzo silny – nawet przy stosunkowo płytkim pomiarze moce dochodzą do kilkudziesięciu kilowatów. Pomiar z wykorzystaniem różnych częstotliwości wymaga mechanicznej ingerencji w urządzenie (wymiany anten) i wielokrotnego powtarzania pomiarów. Uzyskany w ten sposób obraz tego, co znajduje się pod powierzchnią gruntu jest bardzo uproszczony i często niewystarczająco dokładny, aby z odpowiednią dozą pewności podejmować ważne decyzje. Poza tym uzyskanie i interpretacja nawet tak niedokładnego obrazu wymaga dużej wiedzy fachowej.

Radar z liniową modulacją częstotliwości konstrukcji WIDMO Spectral Technologies (dawniej SGPR.TECH) rozwiąże wiele z powyższych problemów i zdecydowanie ułatwi pracę zespołom poszukującym surowców mineralnych, badającym grunt pod konstrukcję budynków, czy zajmującym się utrzymaniem tam, wałów przeciwpowodziowych lub wysypisk odpadów. Zaletą szerokopasmowego georadaru jest zwiększona precyzja badania. Umożliwia to stworzenie bardziej rozbudowanego profilu składu struktur podpowierzchniowych, co może w większym stopniu niż w przypadku radarów konwencjonalnych pomagać w podjęciu istotnych decyzji. Skróci to również znacznie czas badania, co pozwoli na nie tylko dokładne, ale i szybkie mapowanie terenu. Zastosowanie nowej technologii radykalnie zmniejszy zapotrzebowanie energetyczne systemu. Stosowanie wyjątkowo szerokiego pasma częstotliwości, obejmującego również zakresy bardzo niskie, umożliwi prowadzenie badań na znacznie większych głębokościach niż te, które oferują radary oparte o technologię impulsową. Zebrane przy pomocy georadaru duże ilości szczegółowych danych opracowywane będą przez dedykowane oprogramowanie, którego obsługa będzie nieporównanie prostsza niż, wymagające głębokiej specjalistycznej wiedzy, opracowywanie wyników z tradycyjnych georadarów impulsowych.

Zespół WIDMO Spectral Technologies łączy doświadczenie naukowe z biznesowym. Dr hab. Andrzej Kułak, dr inż. Cezary Worek i inż. Jerzy Kubisz, pracownicy Katedry Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego są specjalistami w zakresie propagacji fal radiowych, radioastronomii, technologii mikrofalowych, elektromagnetyki i projektowania sprzętu elektronicznego. Aspektami biznesowymi przedsięwzięcia zajmie się Mirosław Trześniowski i Tomasz Trześniowski. Ich doświadczenia wyniesione z PwC i KGHM pomogą w rozwijaniu skutecznej strategii przedsiębiorstwa. Spółka powstała w roku 2018.