Warning: Undefined array key "juiz_sps_order" in /home/users/innoventure/public_html/innoventure.vc/wp-content/plugins/juiz-social-post-sharer/inc/front/buttons.php on line 302
Aktualności

Inwestujemy w spółkę opracowującą lek na białaczkę

1.8.2015

INNOventure wraz z Fundacją Akcelerator Uniwersytetu Łódzkiego powołał do życia spółkę odpowiedzialną za wprowadzenie na rynek światowy dendrymerów jako potencjalnego leku na przewlekłą białaczkę limfocytową. To pierwsza inwestycja krakowskiego funduszu.

Dendrymery to nanocząstki, które wykorzystywane są do transportu substancji aktywnych w warunkach biologicznych i do tej pory próbowano je wykorzystać do przenoszenia niektórych leków w organizmie człowieka. Dr Ida Franiak-Pietryga, biolog/biofizyk, specjalista w zakresie diagnostyki chorób białaczkowych, odkryła, że dendrymery mogą – po pewnej modyfikacji struktury chemicznej – same powodować śmierć komórek białaczkowych.

Innowacyjność tego wynalazku opiera się na zastosowaniu dendrymerów jako substancji aktywnych, per se, które mogą być głównym składnikiem lekarstwa . Nie muszą one być jedynie przekaźnikiem leków. Badania, które przeprowadziłam, pokazały, że dendrymery z doczepionymi cukrami na zewnętrznych wiązaniach mogą zmusić komórkę białaczkową do samobójstwa, a zarazem nie są szkodliwe dla zdrowych komórek organizmu – tłumaczy dr Ida Franiak-Pietryga.

Badania nad dendrymerami prowadzone są przez zespół naukowy z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego pod kierownictwem prof. Marii Bryszewskiej. Jak mówi dr Ida Franiak-Pietryga – dyrektor ds. badań i rozwoju w GeneaMed – badania przeszły już część fazy przedklinicznej (in-vitro) i teraz przed naukowcami kolejne kosztowne doświadczenia.

Wprowadzenie na rynek nowego leku to proces niezwykle długotrwały, skomplikowany i bardzo kosztowny. Naukowcy, którzy mają pomysł i wiedzę, potrzebują wsparcia i organizacyjnego, i finansowego. Jako Fundacja Akcelerator Uniwersytetu Łódzkiego, która wspiera i organizuje współpracę pomiędzy światem biznesu a środowiskiem akademickim, postanowiliśmy zaangażować się w projekt badań nad dendrymerami, bowiem ta substancja może zapobiec rozwojowi przewlekłej białaczki limfocytowej, a dotychczasowe wyniki badań są bardzo obiecujące – mówi Ewa Postolska, prezes Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego.

Fundacja Akcelerator jako pomysłodawca projektu komercjalizacji badań nad dendrymerami prowadzonych na Uniwersytecie Łódzkim poszukiwała funduszu, który wsparłby przedsięwzięcie. Zgłosiła się do krakowskiego funduszu zalążkowego INNOventure.

INNOventure specjalizuje się w poszukiwaniach efektów prac badawczo-rozwojowych na polskich uczelniach. Naszym założeniem jest wspieranie ludzi, którzy na co dzień prowadzą bardzo ciekawe projekty badawcze, ale nie potrafią lub nie chcą samodzielnie ocenić ich potencjału biznesowego. Pomagamy naukowcom nie tylko w tym, ale także w skonstruowaniu planu działania czy przygotowaniu struktury firmy. Zapewniamy narzędzia i wsparcie doświadczonych zespołów na wszystkich polach funkcjonowania spółki – mówi Marcin Bielówka, prezes zarządu INNOventure.

Fundusz szuka pomysłodawców na uczelniach, nawiązując współpracę z Centrami Transferu Technologii i spółkami celowymi uczelni wyższych, a także biorąc udział w konferencjach i konkursach technologicznych. Przedstawiciele INNOventure przyglądają się przedstawianym projektom, rozmawiają z ich twórcami oraz wybierają najlepsze i najbardziej perspektywiczne z punktu widzenia biznesu.

Zainteresowaliśmy się komercjalizacją dendrymerów, bo to bardzo dobrze rokujący projekt. Przeprowadzone badania pokazują, że możemy mieć do czynienia z naprawdę przełomową technologią ratującą ludzkie życie. Chcemy być częścią tak ważnego wydarzenia – dodaje Marcin Bielówka.

Spółka GeneaMed została powołana do życia 19 czerwca w Łodzi. Jej udziałowcami są INNOventure oraz Fundacja Akcelerator Uniwersytetu Łódzkiego. GeneaMed otrzyma pomoc Inkubatora Przedsiębiorczości UŁ. Spółką zarządzają naukowcy biotechnolodzy specjalizujący się w zakresie chorób białaczkowych oraz w genetyce medycznej. Spółka liczy na współpracę z międzynarodowymi partnerami, z którymi wprowadzi wynalazek na rynek w formie leku na białaczkę limfocytową przewlekłą.

Działania spółki nie ograniczają się tylko i wyłącznie do komercjalizacji powstałych już wynalazków. Planujemy dalsze badania B+R i mamy nadzieję jeszcze w tym roku zgłosić kolejny patent. Będziemy prowadzić badania nad innymi lekami oraz sposobami leczenia i diagnozowania chorób rozrostowych krwi, do których należy m.in. białaczka, a które nadal pomimo szerokiej gamy dostępnych leków należą do chorób nieuleczalnych. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania – mówi Magdalena Jander, prezes zarządu spółki.

INNOventure jest funduszem inwestycyjnym, którego celem jest biznesowe wsparcie naukowców, wynalazców i inżynierów w komercyjnym rozwijaniu ich projektów, lokowaniu ich na rynku i podnoszeniu ich wartości.

Fundusz powstał w ramach programu BRIdge Alfa i jest wspólnym przedsięwzięciem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Funduszu Zalążkowego Krakowskiego Parku Technologicznego, SATUS Venture oraz Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH.