Warning: Undefined array key "juiz_sps_order" in /home/users/innoventure/public_html/innoventure.vc/wp-content/plugins/juiz-social-post-sharer/inc/front/buttons.php on line 302
Aktualności

INNOventure wraz z NCBR wspiera komercjalizację badań na polskich uczelniach

01.08.2015

Krakowski fundusz INNOventure szuka na polskich uczelniach wyników prac badawczo-rozwojowych, które można wprowadzić na rynek i zamienić w dobrze prosperujące i atrakcyjne dla inwestorów kapitałowych spółki. Twórcy pomysłów mają zapewnione udziały lub akcje w tak powstałych firmach. INNOventure działa w ramach realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) programu Bridge Alfa.

Współpracę z INNOventure mogą nawiązać naukowcy, doktoranci, absolwenci z własnym innowacyjnym pomysłem, doświadczeni Business Developerzy oraz inwestorzy chcący uczestniczyć w nowych projektach z dużym potencjałem rynkowym.

W programie Bridge Alfa współpracujemy z dziesięcioma funduszami zalążkowymi, których celem jest wyszukiwanie obiecujących projektów naukowców i przekuwanie ich w komercyjny sukces. Podjęliśmy współpracę z INNOventure, ponieważ specjalizuje się we wspieraniu prac badawczo-rozwojowych na polskich uczelniach. Poprzez takie działanie wspieramy najlepsze projekty, dostarczając naukowcom niezbędnego know-how i funduszy na rozwój tworzonych przez nich przełomowych rozwiązań – mówi Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zadaniem INNOvneture jest znalezienie na uczelniach interesujących projektów z potencjałem rynkowym, wsparcie merytoryczne i sfinansowanie ich rozwoju biznesowego na początkowym etapie.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że naukowcy nie są przedsiębiorcami i decydując się na komercjalizację efektów swoich prac, nie chcą rezygnować z dalszej pracy naukowej. Rozumiemy to i dlatego zapewniamy im wszelką niezbędną pomoc, aby przekształcili swoje wynalazki w biznes. Różnimy się od funduszy typu venture tym, że nie inwestujemy jedynie w już wdrożone projekty, które udowodniły, że mają potencjał rynkowy, klientów i przychody. Fundusze takie inwestują w działające już spółki, pomagając im jedynie rozszerzyć działalność czy powiększyć skalę biznesu. My zapraszamy pomysłodawców na dużo wcześniejszym etapie. Wystarczy nam unikalna technologia, wiedza i pomysł, a my jesteśmy od tego, aby wspólnie z projektodawcą stworzyć koncepcję biznesu, ocenić szansę na jego powodzenie i rozpocząć realizację dzięki wsparciu narzędzi i ludzi, których zgromadziliśmy wokół siebie – mówi Marcin Bielówka, prezes zarządu INNOventure.

INNOventure jest projektem między innymi Funduszu Zalążkowego Krakowskiego Parku Technologicznego, który działa od 2010 roku. W tym czasie powołał do życia ponad 20 spółek oferujących innowacyjne produktu lub usługi; blisko połowa z nich została już sprzedana lub uzyskała inwestycje prywatnych inwestorów. Z portfela FZKPT pochodzą m.in. takie projekty jak HG Intelligence, DrOmnibus, Husarion, Coolomat czy Sher.ly. Doświadczenie ludzi pracujący do tej pory w zespołach odpowiedzialnych za finansowanie i budowanie nowych spółek w ramach FZKPT dziś służy także naukowcom zgłaszającym się do INNOventure.

Projekty ze środowiska akademickiego muszą być traktowane jak startupy i w praktyce weryfikować hipotezy biznesowe. Z jednej strony wyróżnia je to, że ich twórcy kładą główny nacisk na technologię, co z pewnością tworzy „twardsze” bariery wejścia dla konkurencji, oparte na wieloletniej pracy naukowej, unikalnych wynalazkach i często także ochronie własności intelektualnej. Z drugiej naukowcy mniejszą wagę przywiązują do aspektów rynkowych i biznesowych, które jednak są podstawą sukcesu i w tym aspekcie najczęściej oczekują naszego wsparcia – mówi dr Marcin Molo, dyrektor inwestycyjny INNOventure.

INNOventure nie stawia ograniczeń co do branży czy uczelni, na której powstał wynalazek; zaprasza wszystkich naukowców, studentów i absolwentów, a nawet przedsiębiorców mających interesujący projekt technologiczny. W kilka tygodni od zgłoszenia fundusz podejmuje decyzję o podjęciu współpracy, bazując na analizie pomysłu pod kątem jego możliwości biznesowych. Następnie współtworzy plan działania, a tam, gdzie to potrzebne, pomaga zbudować zespół do jego realizacji i wspiera go w kwestiach prawnych, marketingowych, księgowych itp. Na końcu tego procesu inwestuje środki finansowe, co daje początek nowej spółce.

Fundusz szuka pomysłodawców na uczelniach, nawiązując współpracę z Centrami Transferu Technologii i spółkami celowymi uczelni wyższych, a także biorąc udział w konferencjach i konkursach technologicznych. Przedstawiciele INNOventure przyglądają się przedstawianym projektom, rozmawiają z ich twórcami oraz wybierają najlepsze i najbardziej perspektywiczne z punktu widzenia biznesu. Projekty można też zgłosić poprzez formularz na stronie www.innoventure.vc.