portfolio

SiDLY

Prezes
Edyta Kocyk
WWW

Spółka wychodzi naprzeciw problemom starzejącego się społeczeństwa, rozwijając dostęp do opieki i umożliwiając zdalne świadczenie usług opiekuńczych i medycznych.

Urządzenie autorstwa zespołu SiDLY jest pierwszą w Europie certyfikowaną medycznie opaską telemedyczną (kl. 2a wg Europejskiej dyrektywy medycznej 93/42/EWG, przyznaną przez wiodącą jednostkę certyfikującą TUV Rheinland). Przy wykorzystaniu autorskich algorytmów oraz sieci neuronowych spółka stworzyła cały system oparty na urządzeniu wearable i zdalnym monitoringu parametrów życiowych. System Sidly Care składa się z: platformy telemedycznej, urządzenia medycznego w formie opaski na rękę, aplikacji iOS i Android. Wszystkie dane z urządzenia są regularnie przesyłane do aplikacji i platformy, gdzie są analizowane. Dzięki rozwiązaniu SiDLY rodzina lub opiekun użytkownika opaski może wykonywać codzienne obowiązki: pracować, studiować, znajdując się w innym miejscu niż użytkownik opaski i jednocześnie opiekować się bliską osobą. Jeżeli zaistnieje sytuacja alarmowa (np. upadek, przekroczenie zadeklarowanych wartości pracy serca, wyjście poza zadeklarowaną strefę), opiekun zostanie o tym poinformowany. Opiekun ma też stały dostęp do wszystkich bieżących i historycznych wyników przesyłanych z opaski.

Spółka posiada klientów z 14 państw Europy oraz pilotażowe wdrożenia w USA i Japonii. Wśród klientów SiDLY są jednostki medyczne i opiekuńcze, domy seniora, samorządy, a także firmy działające w obszarze podwyższonego ryzyka dla pracowników. Technologia SiDLY zapewnia ogromne poczucie bezpieczeństwa i swobodę funkcjonowania użytkownikom, ale także wpływa na jakość i koszty funkcjonowania jednostek opiekuńczych i medycznych. Pozwala na efektywne zarządzanie czasem opiekunów, a także zwiększa poczucie bezpieczeństwa użytkowników i skraca czas reakcji na pojawiające się sytuacje alarmowe. W firmach, w których praca odbywa się w warunkach podwyższonego ryzyka, następuje podniesienie bezpieczeństwa pracy, szybsza reakcja na omdlenia i upadki pracowników, poprawa zarządzanie ryzykiem, lepsze dostosowanie zadań do kondycji fizycznej pracowników i w efekcie zwiększenie atrakcyjności miejsca pracy

 

Od 2014 roku startup odniósł wiele sukcesów na arenie międzynarodowej, uzyskując liczne nagrody w branży medycznej, technologicznej oraz biznesowej. Technologia SiDLY Care została nagrodzona tytułem „Najbardziej Innowacyjnego Produktu Telemedycznego”, „Laur Experta”, czy „Grand Prix Medical”. Startup otrzymał tytuł jednego z 10 najlepszych startupów ekosystemu Polski Przedsiębiorczej, wyróżnienie Mikroprzedsiębiorcy Roku, oraz Najlepszego startupu kobiecego w konkursie polsko- izraelskim, zaś założycielka m.in. tytuł „30 under 30” w Europie przyznany przez amerykańską redakcję Forbesa.

Jednakże, jak twierdzi Edyta Kocyk – założycielka i CEO spółki, najważniejszą nagrodą są pozytywne opinie i satysfakcja klientów SiDLY. O jakości rozwiązań SiDLY świadczy również wdrożony system zarządzania jakością dla producentów urządzeń medycznych wg. normy PN:EN ISO 13485:2012.

W ramach projektu (B+R) realizowanego dzięki inwestycji INNOventure, spółka wykona prace rozwojowo-badawcze w obszarze budowy i wdrożenia nowej wersji systemu telemedycznego. Uzyskane finansowanie pozwoli m.in. na stworzenie zaawansowanych sieci neuronowych oraz algorytmów medycznych i funkcji opiekuńczych, które następnie zostaną zaimplementowane w nowej wersji urządzenia. Znacznej rozbudowie ulegnie również system telemedyczny, który zostanie poszerzony o funkcjonalności zwiększające jakość i zastosowanie usług teleopiekuńczych. Całość rozwiązania zostanie poddana testom i badaniom zgodnym z europejską dyrektywą medyczną 93/42/EWG.