portfolio

SDS Optic

Prezes Zarządu:
Marcin Staniszewski
Rok powstania:
2013

SDS Optic S.A. tworzy przełomowe na skalę światową technologie medyczne, łącząc optoelektronikę światłowodową (fotonikę), biologię molekularną, immunochemię oraz nowoczesne techniki bioinżynierii medycznej. Dzięki swoim technologiom i nowatorskiemu podejściu spółka może całkowicie zrewolucjonizować wiele obszarów diagnostycznych, tak jak kiedyś miało to miejsce w przypadku glukometru, aparatu USG czy rezonansu magnetycznego.

Strategia Spółki oparta jest na tworzeniu unikatowych na skalę światową technologii urządzeń diagnostycznych oraz monitorujących procesy życiowe w naturalnym stanie i w czasie rzeczywistym, z głównym naciskiem na choroby nowotworowe, choroby zakaźne, wirusowe, bakteryjne oraz grzybicze.

Wizją Spółki jest pomoc w zwiększeniu przeżywalności w chorobach nowotworowych oraz innych chorobach przewlekłych o 30% do 2030 roku oraz współtworzenie przyszłości z zakresu przełomowych technologii w obszarach zdrowotnych. Mottem Spółki są „Innowacje Ratujące Życie” (Lifesaving Innovations).

Efekty dotychczasowych prac spółka łączy w jednej unikalnej platformie technologicznej inPROBE®, która pozwala na błyskawiczną diagnostykę onkologiczną wykonywaną w czasie rzeczywistym i bez konieczności biopsji tkanki, w pierwszej kolejności w odniesieniu do HER2-dodatnich nowotworów piersi. Obecnie kluczowym etapem diagnostyki nowotworowej jest biopsja tkanki (wycinek guza nowotworowego) i badanie histopatologiczne, które ma odpowiedzieć na pytanie, m.in. czy w tkankach pobranych od pacjentki występują markery nowotworowe, w szczególności HER2, najbardziej złośliwy z nowotworów piersi. Złotym standardem w histopatologii jest obecnie barwienie immunohistochemicznych receptorów hormonalnych, a wynik badania to, w dużym uproszczeniu, zabarwienie kolorystyczne, a w zależności od intensywności zabarwienia tkanki można stwierdzić, czy pacjentka ma nowotwór danego typu i na jakim jest on etapie rozwoju. Wynik nie jest więc wynikiem liczbowym, a jedynie względną oceną wizualną. Do tego czas oczekiwania na wynik badania histopatologicznego to często kilka tygodni, a sama metoda diagnostyczna generuje stosunkowo wysoki wskaźnik (około 25%) wyników fałszywie dodatnich lub fałszywie ujemnych. Technologia wynaleziona i opracowana przez SDS Optic pozwala podać dokładny wynik matematyczny oraz skraca czas oczekiwania z kilku tygodni do około 20 minut.

SDS Optic tworzy zespół składający się z uznanych ekspertów z dziedziny medycyny, biologii molekularnej, fotoniki, bioinżynierii oraz nauk pokrewnych. Spółka powstała w roku 2013 z inicjatywy Marcina Staniszewskiego, absolwenta University of Akron (Akron, OH, USA) i wieloletniego współpracownika NASA Laboratory, oraz dr hab. n. med. Magdaleny Staniszewskiej (prof. KUL), wieloletniego pracownika naukowego Harvard Medical School (Boston, MA, USA), Case Western University (Cleveland, OH, USA) oraz Polskiej Akademii Nauk (Wrocław, PL).

W roku 2013 spółka została członkiem Klastra Lubelska Medycyna oraz pozyskała pierwszych inwestorów (fundusz inwestycyjny Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie oraz inwestorów indywidualnych), co pozwoliło na opracowanie kluczowej technologii hermetyzacji światłowodów.

W roku 2015 spółka (ze wsparciem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) rozpoczęła opracowanie prototypu światłowodowego biosensora do diagnostyki biomarkerów nowotworowych HER2 i CCL5 w rakach piersi oraz do określania stężenia celowanego leku anty-HER2 Trastuzumab (Herceptyna). Projekt był realizowany w latach 2015-2018 w ramach konsorcjum naukowego, w skład którego wchodził m.in. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

W roku 2017 spółka otrzymała rekordowy (prawie 4 milionów euro) w historii firm sektora MŚP w Polsce prestiżowy grant z Komisji Europejskiej w ramach programu SME Instrument Horizon 2020, w ramach którego są finansowane prace rozwojowe, badania kliniczne mikrosondy diagnostycznej w HER2-dodatnich nowotworach piersi oraz procesy komercjalizacji i certyfikacji. W tym samym roku spółka pozyskała również wsparcie w wysokości prawie 1 miliona złotych w ramach programu Go To Brand z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), którego celem była promocja i budowa pierwszych kontaktów z zakresu komercjalizacji technologii.

W roku 2017 w SDS Optic w spółkę zainwestowało INNOventure. Środki zostały przeznaczone na rozwój laboratorium spółki oraz przygotowanie urządzenia do badań klinicznych, w tym przeprowadzenie badań przedklinicznych na zwierzętach.

W latach 2017-2020 spółka była wielokrotnie nagradzana, między innymi jako najlepsza innowacja w Europie stworzona i prowadzona przez kobietę (nagroda Women-led Innovation 2020 przyznana przez Komisję Europejską w ramach Innovation Radar Prize). W tym samym okresie spółka złożyła szereg zgłoszeń patentowych oraz dokonała globalnej rejestracji swoich znaków towarowych.

W roku 2019 SDS Optic została przekształcona w spółkę akcyjną, co było pierwszym krokiem w procesie prowadzącym spółkę do upublicznienia i zachęcania inwestorów prywatnych z rynku kapitałowego do inwestycji w rozwój i komercjalizację tych przełomowych technologii.

W latach 2019-2021 SDS Optic przeprowadziła szereg prac rozwojowych w obszarze kolejnych faz badań na zwierzętach, badań bezpieczeństwa elektrycznego, nawiązała współpracę z ekspertami z obszarów certyfikacji wyrobów medycznych oraz z amerykańskim regulatorem Food & Drug Administration (FDA). Spółka uzyskała również wszystkie zgody regulacyjne niezbędne do rozpoczęcia badań klinicznych technologii inPROBE (w pierwszej jej aplikacji: HER2-dodatnie nowotwory piersi), podpisała umowę z firmą badawczą CRO (Clinical Research Organization) która będzie prowadziła i nadzorowała zaplanowane na 2022 rok badania kliniczne.

W roku 2021 Spółka z sukcesem pozyskała w ramach oferty publicznej akcji 11 mln PLN, w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej pre-IPO. W ramach oferty objęte zostały wszystkie oferowane akcje nowej emisji oraz osiągnięta została ustalona cena maksymalna za akcję. W ofercie uczestniczyły fundusze inwestycyjne zarządzane przez wiodące krajowe instytucje finansowe, prywatni inwestorzy kwalifikowani oraz prestiżowy i jeden z największych na świecie funduszy inwestycyjnych. Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony między innymi na inwestycje w obszarze budowy pilotażowej produkcji biosensorów światłowodowych, wsparcie realizacji projektu w ramach otrzymanego rekordowego w skali Europy grantu Horizon 2020 oraz skalowanie autorskiej technologii inPROBE w zakresie kolejnych zastosowań.

W listopadzie 2021 do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. spółka złożyła dokumenty niezbędne do dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku ASO NewConnect, a debiut planowany jest na luty 2022.

Zapraszamy również do śledzenia profili spółki w mediach społecznościowych: Twitter, LinkedIn i Facebook.