portfolio

SDS Optic

Prezes Zarządu:
Marcin Staniszewski
Rok powstania:
2013

SDS Optic Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie, powstała z inicjatywy Marcina Staniszewskiego, absolwenta University of Akron (Akron, OH, USA) jako firma pracująca nad aplikacjami optoelektronicznymi, która po dołączeniu do zespołu dr hab. Magdaleny Staniszewskiej, wieloletniego pracownika naukowego Harvard Medical School (Boston, MA, USA), poszerzyła swoje opracowania o aplikacje biologiczne.

Strategią SDS Optic jest rozwój, produkcja i dostarczanie na globalny rynek unikatowych urządzeń diagnostycznych oraz monitorujących procesy życiowe w naturalnym stanie.

Zamierzeniem spółki jest opracowanie procedur i rozwiązań diagnostycznych oraz monitorujących m.in. w diagnostyce i leczeniu nowotworów. SDS Optic uzyskał istotne wsparcie ze środków publicznych (NCBiR), jest członkiem Klastra Lubelska Medycyna, utworzonego pod patronatem Prezydenta Miasta Lublina, a Marcin Staniszewski, prezes zarządu spółki, jest członkiem Rady Klastra.

Spółka SDS Optic rozwinęła innowacyjną i unikatową w skali globalnej technologię diagnostyki i monitorowania stanu żywej tkanki in vivo (w organizmie pacjenta) oraz będzie producentem dedykowanego urządzenia diagnostycznego w postaci mikrosondy diagnostycznej w nowotworach piersi, ze szczególnym naciskiem na pomiar markera HER2.

Innowacyjne urządzenie diagnostyczne SDS wzbudziło szerokie zainteresowanie lekarzy onkologów oraz innych specjalizacji. Wyjątkowa dokładność generowanych wyników badań umożliwia przyszłe szerokie zastosowanie komercyjne oraz naukowe.

 

Inwestycja INNOventure w wysokości 3 mln złotych pozwoli firmie SDS Optic m.in. na skalibrowanie jej urządzenia do potrzeb badań klinicznych. W tej chwili spółka tworzy plan laboratorium biologicznego, które jest niezbędne do dalszych prac badawczych. Dzięki funduszom od INNOventure laboratorium zostanie wyposażone w sprzęt najwyższej jakości, co pozwoli uwiarygodnić polskie osiągnięcia przed zagranicznymi partnerami. Firma planuje zakończyć prace kalibracyjne oraz badania kliniczne w 2021 roku. Po tym procesie będzie mogła udostępnić urządzenie lekarzom i pacjentom na całym świecie.