portfolio

SDS Optic

Prezes Zarządu:
Marcin Staniszewski
Rok powstania:
2013

Spółka SDS Optic powstała w roku 2013 z inicjatywy Marcina Staniszewskiego, absolwenta University of Akron (Akron, OH, USA) i wieloletniego współpracownika NASA Laboratory oraz dr hab. Magdaleny Staniszewskiej (prof. KUL), wieloletniego pracownika naukowego Harvard Medical School (Boston, MA, USA), Cape Western University (Cleveland, OH, USA) oraz Polskiej Akademii Nauk.

Wizją spółki jest pomoc w zwiększeniu przeżywalności w chorobach nowotworowych i innych chorobach przewlekłych o 30% do roku 2030. SDS Optic tworzy przełomowe technologie medyczne na styku optoelektroniki światłowodowej, biologii molekularnej, immunochemii oraz nowoczesnych technik bioinżynierii medycznej. Spółka opracowuje, rozwija i komercjalizuje przełomowe urządzania diagnostyczne oraz monitorujące procesy życiowe w naturalnym stanie i w czasie rzeczywistym, z głównym naciskiem na choroby nowotworowe, choroby zakaźne, bakteryjne oraz grzybiczne.

Innowacje ratujące życie

Kluczową technologią spółki jest mikrometryczna mikrosonda światłowodowa, która w połączeniu z zaprojektowanymi przez pomysłodawców rozwiązaniami technicznymi w zakresie biologii molekularnej, chemii oraz bioinżynierii medycznej tworzy unikatowy na skalę światową biosensor, zdolny dokonywać pomiarów biologicznych żywej tkanki w ciele pacjenta (in vivo) przy bardzo wysokim poziomie czułości i specyficzności. Technologia spółki umożliwia wkłucie w bezpośrednie okolice guza, jednak bez jego naruszania oraz bez konieczności pobierania tkanek z ciała chorego. W ten sposób możliwe jest wykrycie stężenia badanej substancji, w tym markerów nowotworowych, ze szczególną dokładnością, przy wykorzystaniu wiązki laserowej. Na końcu kilkunastominutowego badania następuje interpretacja odczytu na detektorze z odpowiednim algorytmem przeliczeniowym, w formie wyniku liczbowego podającego poziom badanego aktywnego biologicznie związku. Nieinwazyjna, dokładna i szybka procedura diagnostyczna pozwala na lepsze dobranie leczenia celowanego. Technologia mikrometrycznej mikrosondy światłowodowej będzie komercjalizowana pod marką inPROBE.

Komercjalizacja technologii i rozwój spółki

W roku 2013 spółka została członkiem Klastra Lubelska Medycyna oraz pozyskała pierwszych inwestorów (fundusz inwestycyjny Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie oraz inwestorów indywidualnych), co pozwoliło na opracowanie kluczowej technologii hermetyzacji światłowodów.

W roku 2015 spółka pozyskała finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i rozpoczęła opracowanie prototypu światłowodowego biosensora do diagnostyki biomarkerów nowotworowych HER2 i CCL5 w rakach piersi oraz do określania stężenia celowanego leku anty-HER2 Trastuzumab (Herceptyna). Projekt był realizowany w latach 2015-2018 w ramach konsorcjum naukowego, w skład którego wchodził m.in. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, a wartość dofinansowania przekraczała 10 milionów złotych.

W roku 2017 spółka otrzymała rekordowy w historii firm sektora MŚP w Polsce prestiżowy grant z Komisji Europejskiej w ramach programu Horizon 2020, w wysokości prawie 4 milionów euro, w ramach którego finansowane są prace rozwojowe, badania kliniczne mikrosondy diagnostycznej w rakach piersi oraz procesy komercjalizacji i certyfikacji. W tym samym roku spółka pozyskała również od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wsparcie w wysokości prawie 1 miliona złotych w ramach programu Go To Brand, którego celem była promocja i budowa pierwszych kontaktów z zakresu komercjalizacji technologi.

W roku 2017 w SDS Optic 3 miliony złotych zainwestował również fundusz INNOventure. Środki zostały przeznaczone na rozwój laboratorium spółki oraz przygotowanie urządzenia do badań klinicznych. Łącznie spółka pozyskała na realizację swoich projektów ponad 43 miliony złotych.

W latach 2017-2020 spółka była wielokrotnie nagradzana, między innymi jako najlepsza innowacja w Europie stworzona i prowadzona przez kobietę (nagroda Women-led Innovation 2020 przyznana przez Komisję Europejską w ramach Innovation Radar Prize). W tym samym okresie spółka złożyła szereg zgłoszeń patentowych oraz dokonała globalnej rejestracji swoich znaków towarowych.

W roku 2019 SDS Optic została przekształcona w spółkę akcyjną. W roku 2020 utworzyła spółkę celową FiBioMed sp. z o. o., której zadaniem jest rozwój technologii biosensorów światłowodowych w kierunku chorób zakaźnych, w tym sepsy. Na ten cel spółka celowa pozyskała ponad 10 milionów złotych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.