portfolio

Saventic Health

CEO
Szymon Piątkowski
Rok założenia
2019
www
https://www.saventic.com/

Saventic Health jest spółką medyczno-technologiczną, która zajmuje się tworzeniem algorytmów do wspierania lekarzy w procesie diagnostyki chorób rzadkich w oparciu o elektroniczną dokumentację medyczną pacjenta oraz narzędzia sztucznej inteligencji. Diagnostyka chorób rzadkich jest obecnie bardzo utrudniona. Wynika to z faktu, że większość lekarzy spotyka się z tymi schorzeniami tak sporadycznie, że nie mają okazji na zbudowanie doświadczenia w tym zakresie. Trudny jest również dostęp do wiedzy specjalistycznej w tej dziedzinie, objawy są często niespecyficzne i występują anomalie w wynikach badań pacjenta. Utrudniony jest również dostęp do specjalistów zajmujących się chorobami rzadkimi. W rezultacie, proces diagnostyczny pacjenta może trwać wiele miesięcy lub nawet lat, a może prowadzić także do niewłaściwej diagnozy albo jej braku.

Algorytmy opracowane przez Saventic Health skracają czas do postawienia właściwej diagnozy, obniżają koszty diagnozy, a także koszty leczenia pacjenta, poprawiając również skuteczność leczenia. Rozwiązania są tworzone w oparciu o narzędzia sztucznej inteligencji uczenia nadzorowanego, na bazie historycznych danych medycznych pozyskanych od podmiotów ochrony zdrowia. Opracowane i przetestowane algorytmy są gotowe do wykorzystania w podmiotach medycznych za pomocą dedykowanej platformy SARAH poprzez lokalne wdrożenie lub zdalną integrację za pomocą dedykowanego API w formacie danych JSON. Integracja z istniejącym systemem informatycznym w podmiotach medycznych umożliwia dostarczenie wyników działania algorytmu bezpośrednio lekarzowi prowadzącemu w wykorzystywanym w danej jednostce interfejsie (w karcie pacjenta).

Aktualnie Saventic Health skupia się na tworzeniu oraz wdrażaniu algorytmów do wspierania diagnostyki chorób rzadkich w trzech obszarach:

  • nowotwory krwi i rzadkie choroby hematologiczne,
  • choroby metaboliczne,
  • pierwotne niedobory odporności.

Celem firmy jest opracowanie pełnego pakietu algorytmów dla chorób rzadkich, uwzględniając także choroby skóry i tkanki miękkiej, choroby neurologiczne i wiele innych.

Założycielami Saventic Health są:

Szymon Piątkowski – Chief Executive Officer – absolwent informatyki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) oraz finansów i zarządzania (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), menedżer z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem w doradztwie w firmach tzw. Wielkiej 4, w tym bogate doświadczenie w doradztwie strategicznym i operacyjnym dla podmiotów w sektorze ochrony zdrowia. Pasjonat narzędzi sztucznej inteligencji, w szczególności w zakresie AI w ochronie zdrowia.

prof. dr hab. med. Grzegorz W. Basak – Chief Medical Officer – kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Grupy ds. Powikłań Europejskiego Towarzystwa ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku (EBMT). Ukończył z wyróżnieniem I Wydział Lekarski WUM, a następnie uzyskał stopień doktora nauk medycznych z wyróżnieniem w Zakładzie Immunologii, Centrum Biostruktury WUM. W roku 2012 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Członek rad naukowych Narodowego Instytutu Leków oraz Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków. Autor ponad 100 artykułów naukowych.

Szymon Wojdat – Chief Technology Officer – absolwent informatyki w medycynie na Politechnice Warszawskiej. Specjalista w zakresie oprogramowania i data science w Saventic Health, w szczególności w zakresie tworzenia algorytmów sztucznej inteligencji. Doświadczenie w Goldman Sachs w zakresie budowy rozwiązań webowych i automatyzacji procesów przetwarzania danych.

Adam Przybyłek – Data Scientist – absolwent informatyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, specjalista w zakresie tworzenia baz danych, utrzymania jakości baz danych medycznych, statystyki oraz tworzenia algorytmów sztucznej inteligencji.