portfolio

RevDeBug

CEO
Marek Szmigiel
Rok założenia
2018
www
https://revdebug.com/

Problem

Jesteśmy zależni od oprogramowania – zarówno w biznesie, jak i w naszym codziennym życiu. Są to często obszary o kluczowym znaczeniu dla naszego bezpieczeństwa i zdrowia. Każdy z nas doświadczył problemów wynikających z błędów oprogramowania – zarówno tak prostych jak brak możliwości otworzenia wybranej strony www, jak i tych poważniejszych, gdy na przykład nie możemy zapłacić kartą płatniczą za już zatankowane paliwo. Pomimo ogromnego rozwoju rozwiązań informatycznych, sposób identyfikacji i naprawy błędów nie zmienił się praktycznie od początku upowszechnienia się komputerów. Mnogość systemów i potrzeba ich integracji, zwiększająca się liczba urządzeń, platform i użytkowników, wzrastająca liczba przetwarzanych danych oraz rozwój nowych technologii, jak chmura, microservices i rozwiązania serverless, powodują, że ten proces staje się coraz trudniejszy. Dane rozwiązanie IT często musi pracować niezawodnie na sprzęcie rożnych producentów, o zróżnicowanej architekturze i konfiguracji, wyposażonym w rozmaite systemy operacyjne. Tworzy to plątaninę czynników mogących powodować awarie oprogramowania. Analiza przyczyn błędów, ich replikowanie i skuteczne naprawianie stało się w praktyce główną częścią pracy programistów. Według badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Cambridge programiści poświęcają średnio 50% czasu pracy na naprawę błędów w już istniejącym oprogramowaniu i ta wartość wzrasta wraz z wielkością i skomplikowaniem aplikacji. A do tego nieusuwane sukcesywnie błędy w oprogramowaniu kumulują się w sposób coraz bardziej trudny do usunięcia, groźny i skomplikowany, tworząc tak zwany “dług technologiczny”.

Rozwiązanie

RevDeBug to platforma zwiększająca dostępność systemów informatycznych i przyspieszająca dostarczanie nowych rozwiązań na rynek. Osiąga to, znacznie skracając proces lokalizowania i naprawiania błędów oprogramowania w środowiskach testowych i produkcyjnych uruchamianych w infrastrukturze przedsiębiorstwa lub chmurowej. Opatentowane rozwiązanie RevDeBug (US Patent no. 10,621,068) działa podobnie do „czarnej skrzynki” w samolocie, rejestrując wykonanie kodu programu przed wystąpieniem błędu. Odtworzenie takiego nagrania umożliwia pełną analizę sytuacji powodujących awarię.

W razie błędu oprogramowanie RevDeBug pozwala na odtworzenie stanu programu i jego powiązanie z konkretnymi fragmentami kodu. W ten sposób szybko można stwierdzić co właściwie zaszło i który fragment kodu za to odpowiada. System został już kompleksowo przetestowany w praktyce – z darmowej wtyczki do Visual Studio korzysta ponad 6 000 programistów. RevDeBug współpracuje, między innymi, z: Microsoft, Amazon Web Services, Santander, PwC, Redgate, T Komp, Rossmann, Da Vinci Codes, BSB.

Na etapie inwestycji INNOventure projekt, działający już na platformach programistycznych .NET i Java, był rozwijany w kierunku stosowania na kolejnych platformach i zostały dodane kolejne funkcje, zwiększające użyteczność.

Ze wsparciem „szybkiej ścieżki” spółka rozwija projekt Salamander – mający na celu stworzenie pierwszego na świecie opartego na odwróconym debuggingu automatycznego systemu samonaprawiającego, przeznaczonego do aplikacji komputerowych.

Ludzie

Marek Szmigiel (CEO) związany jest z sektorem nowoczesnych technologii oraz telekomunikacji od kilkunastu lat. Pełnił kluczowe role nakierowane na rozwój biznesu, budowanie i realizację strategii sprzedaży oraz komercjalizacji.

Tomasz Kruszewski (założyciel, Executive Chairman) – przedsiębiorca z ponad 23 letnim doświadczeniem w sektorze IT na rynku globalnym, współautor patentu RevDeBug. Zarządzał grupą firm utworzoną wokół założonego przez siebie software house. Laureat nagród i wyróżnień: konkurs Microsoft dla ISV, Złoty Bit przyznawany przez uczestników EOIF Gigacon, Polskiej Nagrody Jakości, Tytułu Człowieka Jakości Roku, szeregu nagród regionalnych dla najbardziej innowacyjnych osobistości regionu, a skończywszy na międzynarodowej nagrodzie przyznawanej przez Manhattan Business Review. Działa w Polskim Komitecie Normalizacji (PKN) opiniując i zmieniając międzynarodowe normy dotyczące obszaru bezpieczeństwa informacji.

Adam Kruszewski (założyciel, CTO) – wynalazca i współautor patentu. Działa w obszarach styku technologii IT i biznesu. Współautor wielu rozwiązań IT dla największych polskich przedsiębiorstw, posiada doświadczenie w projektowaniu i rozwijaniu współbieżnych i rozproszonych systemów przetwarzania, odpowiedzialny za rozwój najlepszych praktyk w organizacjach (metodologii Agile (Scrum, XP), rozwiązań CI/CD oraz praktyk DevOps). Wysoko wykwalifikowany w językach obiektowych i proceduralnych, językach funkcjonalnych, bazach danych i magazynach danych NoSQL.

Kamil Kupcewicz (Chief Research and Development Officer) – doświadczony w branży IT (od stanowiska programisty do kierownika głównego produktu firmy). Od ponad 16 lat zaangażowany w branży IT, a od 13 lat zarządza zespołami tworzącymi oprogramowanie. Wykładowca i członek Rady Kierunku Informatyka w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Tom Pytel (Senior Software Developer/Technological Advisor) – jeden z głównych twórców platformy PayPal. Znany również z napisania jednego z pierwszych głównych modułów trybu chronionego dla programistów o nazwie PMODE. Szerokie doświadczenie w branży gier komputerowych.

Adam Rudowski (Level 2 Ventures) – dołączył do spółki jako inwestor w roku 2021.