portfolio

Phonemic

CEO
Michał Staworko
Rok założenia
2020

W domu i w pracy coraz częściej stykamy się obecnie z urządzeniami Internet-of-Things. Znajdują one zastosowanie w wielu dziedzinach naszego życia, od elektroniki użytkowej, poprzez systemy przemysłowe, infrastrukturę smart-home, aż po urządzenia do zdalnego monitorowania zdrowia. Obecnie na świecie liczba urządzeń IoT szacowana jest na ponad 12 miliardów i przewiduje się dynamiczny jej wzrost w kolejnych latach. Znaczna część to urządzenia zasilane z baterii i – w związku z tym – wymagające obniżonego zużycia energii.

Większość (nawet 77%) klientów deklaruje, że coraz częściej korzysta z interfejsów bezdotykowych. Interfejsy głosowe stanowią doskonałą alternatywę dla obsługi urządzeń za pomocą ekranów i klawiatur – głos to najbardziej naturalna metoda komunikowania się. Ma to szczególne znaczenie dla osób starszych lub z ograniczeniami ruchowymi. W związku z tym projekcje rozwoju rynku interfejsów głosowych wskazują trendy wzrostowe rzędu 20% rocznie.

Jednym z wyzwań w konstrukcji wygodnych, przenośnych urządzeń tego rodzaju jest minimalizacja zużycia energii, przekładająca się na zmniejszoną masę i wymiary, oraz dłuższy czas działania. Phonemic zajmuje się projektowaniem elementów układów scalonych typu SoC (System-on-a-Chip). Celem spółki jest stworzenie zestawu rozwiązań IP-Core do urządzeń sterowanych głosowo, wpisujących się w koncepcję technologii o minimalnym zużyciu energii.

Obecnie Phonemic proponuje moduł wykrywający aktywność głosową (Voice Activity Detection). Chcąc skonstruować urządzenia IoT sterowane głosowo, a jednocześnie nie pobierające zbyt dużo energii w trybie czuwania, konieczna jest bardzo przemyślana konstrukcja układu scalonego, pozwalająca mu na wykonywanie minimalnej niezbędnej pracy. „Rozumienie” komend głosowych jest funkcją energochłonną. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie układu VAD, który nie pobierając zbyt dużo mocy jest w stanie wychwycić dźwięk mowy i odróżnić go od innych dźwięków w otoczeniu. Stwierdziwszy, że dochodzący dźwięk to nie szczekanie psa czy odgłos silnika, lecz komenda wydawana przez użytkownika, układ VAD ma za zadanie błyskawicznie „obudzić” bardziej energochłonny układ rozpoznający i interpretujący polecenia. Stosowanie układu VAD projektu Phonemic może nawet stukrotnie obniżyć pobór mocy, w porównaniu z rozwiązaniami nie wykorzystującymi VAD.

Dalsze plany rozwojowe Phonemic obejmują m.in. wydajne, sprzętowe rozwiązania w zakresie komunikacji bezprzewodowej w urządzeniach IoT (formowanie sygnału radiowego) i cyberbezpieczeństwa takiej komunikacji (szyfrowanie, uwierzytelnianie). Pozwoli to na stworzenie kompletnego portfolio produktów przeznaczonych dla urządzeń IoT o ograniczonym budżecie energii.

Zespół Phonemic stanowią inżynierowie o wieloletnim doświadczeniu branżowym.

Dr Michał Staworko – jego doświadczenie naukowe i zawodowe obejmuje prace badawczo-rozwojowe w zakresie układów mikroprocesorowych, a w szczególności projektowanie dedykowanych systemów cyfrowego przetwarzania sygnałów do zastosowań telekomunikacyjnych i aplikacji głosowych o niskim poborze mocy.

Tomasz Wojciechowski – w pracy naukowej oraz jako projektant zajmuje się układami scalonymi i kryptografią.