portfolio

Open Routing

Prezes zarządu
Witold Ferenc
Rok powstania
2018

Spółka Open Routing z siedzibą w Warszawie i Paryżu jest pomysłem Witolda Ferenca, którego doświadczenie obejmuje m.in. założenie i rozwój Frisco.pl – jednego z najpopularniejszych supermarketów online oferujących żywność. Przedsiębiorstwa z tej branży stają przed wieloma wyzwaniami związanymi z logistyką dostaw. Open Routing proponuje rozwiązanie w postaci platformy do zarządzania dostawami.

System Open Routing oferowany jest w modelu Software as a Service. Jego sercem są zaawansowane algorytmy VRP oparte na big data i uczeniu maszynowym, które są w stanie optymalizować plany dostaw nie tylko z uwagi na parametry fizyczne jak długość trasy czy czas, ale i szereg parametrów biznesowych. W procesie opracowywania i optymalizacji systemu położono nacisk właśnie na jego efektywność ekonomiczną. Drugą z istotnych cech oferowanego rozwiązania jest jego szybkość. Budowa systemu i dobór algorytmów przeprowadzane były z założeniem, że muszą działać w czasie rzeczywistym. W ten sposób zbudowano rdzeń systemu, który umożliwia oferowanie wielu przydatnych funkcji:

– umożliwia klientom kupującym artykuły spożywcze przez Internet bardziej elastyczne dostosowywanie czasu dostawy do ich potrzeb i preferencji, co eliminuje jedną z istotnych niedogodności zakupów online,

– możliwość dostawy w wybranym przez klienta momencie jest kalkulowana w czasie rzeczywistym, przy wykorzystaniu danych dotyczących natężenia ruchu,

– trasy dostawy są również korygowane w czasie rzeczywistym,

– terminy dostaw udostępniane są składającym zamówienia klientom z uwzględnieniem parametrów biznesowych zamówienia, takich jak jego wartość, zyskowność czy koszty dostawy, co polepsza wyniki ekonomiczne sklepów online korzystających z systemu,

– automatyczna kalkulacja ładunków, zapobiegająca przekraczaniu dopuszczalnej masy furgonetek,

– w celu maksymalizacji efektywności dostaw i eliminacji pomyłek dane dostarczane są na bieżąco kierowcom za pośrednictwem aplikacji mobilnej,

– detekcja i zapobieganie opóźnieniom dostaw,

– system dokonuje analizy danych umożliwiającej optymalizację floty i liczby kierowców w sposób nie zagrażający terminowości dostaw.

Prowadzone oryginalne prace badawczo-rozwojowe w ramach projektu Open Routing koncentrują się w kilku obszarach:

– opracowanie i testowanie algorytmów z nakładającymi się oknami dostaw,

– optymalizacja algorytmów pod kątem wykorzystania w silniku routingowym działającym w czasie rzeczywistym,

– opracowanie i testowanie algorytmów z oknami dostaw o elastycznej wielkości,

– opracowanie opartego na uczeniu maszynowym mechanizmu predykcji zamówień.

Dzięki stosowanym autorskim rozwiązaniom system Open Routing jest w stanie zwiększyć efektywność dostaw o około 20%, jednocześnie redukując ich koszt o około 15%.