portfolio

Neuromedical

CEO
Tamir Ben David
Rok założenia
2016
www
http://neuromedical.pl/

Choroby neurodegeneratywne, jak choroba Alzheimera, dotykają coraz większej liczby osób, zwłaszcza w krajach rozwiniętych o ciągle rosnącej średniej długości życia. Dziesiątkom milionów pacjentów na świecie cierpiących na tę chorobę współczesna medycyna nie oferuje skutecznej metody leczenia przyczynowego. Obecnie stosowane metody skupiają się na redukcji objawów i spowalnianiu rozwoju choroby. Najczęściej wykorzystywane są w tym celu środki farmakologiczne. Rozwijającym się obecnie kierunkiem badań jest stosowanie technik neurostymulacyjnych. Technika drażnienia nerwu błędnego została dopuszczona przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków do leczenia lekoopornych padaczek, depresji oraz bólów migrenowych. Obecne rozwiązania techniczne w tej dziedzinie obejmują głównie metody inwazyjne czyli urządzenia wszczepiane pacjentowi. Taka interwencja chirurgiczna, a szczególnie implantacja elektrody stymulacyjnej, niesie za sobą ryzyko pojawienia się niepożądanych skutków ubocznych.

System VGuard opracowany przez firmę Neuromedical to nieinwazyjne, przezskórne urządzenie służące do stymulacji nerwu błędnego w czasie snu, dostosowane do potrzeb pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami poznawczymi związanymi z demencją oraz występującymi w przebiegu choroby Alzheimera. Urządzenie jest przeznaczone do użytku w warunkach domowych. W zależności od stopnia rozwoju otępienia urządzenie będzie stosowane przez pacjenta samodzielnie lub przy pomocy opiekuna. Do grupy potencjalnych użytkowników należą również instytucje zajmujące się tego typu pacjentami, jak szpitale czy domy opieki. Projekt VGuard jest pierwszym rozwiązaniem na rynku globalnym stosującym stymulację nerwu błędnego w celu osiągnięcia poprawy funkcji obszarów mózgu odpowiedzialnych za proces konsolidacji pamięci. Urządzenie będzie łączyło się z dedykowaną aplikacją mobilną i zbierało dane w chmurze. Prosta obsługa ograniczać się będzie do umieszczenia urządzenia w uchu i założenia na głowę opaski z czujnikami. Technologia chroniona jest zgłoszeniem patentowym.

Badania in vivo zrealizowane w ramach projektu, dotyczące analizy wpływu pośredniego oraz bezpośredniego drażnienia nerwu błędnego na hipokampalny rytm theta typu II są innowacyjne w skali światowej. Wyniki uzyskane przez zespół Neuromedical we współpracy z Katedrą Neurobiologii Uniwersytetu Łódzkiego potwierdzają wyniki pionierskich badań w tej dziedzinie – stymulacja zwiększa m.in. poziom noradrenaliny w jądrach rdzeniowych oraz podstawnych mózgu, co pozwala spowolnić postępy choroby Alzheimera. Ponadto obserwuje się zmniejszenie stężenia w płynie mózgowo rdzeniowym białka tau, odpowiedzialnego za postęp symptomów choroby.

Na etapie inwestycji INNOventure projekt zakończył fazę przedkliniczną. Przeprowadzono badania na zwierzętach i pierwsze badania kliniczne na 30 pacjentach przy użyciu funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Inwestycja INNOventure sfinansuje prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych na zwierzętach, badań na ludziach obejmujących analizę statystyczną wyników fMRI, rozwój oprogramowania do sterowania systemem i gromadzenia danych oraz poprawę ergonomii części operacyjnych urządzenia.

Zespół

Projekt prowadzony jest przez międzynarodowy zespół ekspertów z dziedziny neurologii, neurofizjologii, psychiatrii i inżynierii medycznej.

dr Tamir Ben David – CEO i główny inżynier projektu. Twórca ponad 18 patentów. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu kapitałem podwyższonego ryzyka i projektami uwzględniającymi urządzenia medyczne, w tym Orad, BioControl, BSP, OB-Tools, Virtual Ports i IHCV. Posiada tytuł doktora w dziedzinie fizyki oraz tytuł MBA na uniwersytecie w Tel Aviwie.

dr Adam Broncel – dyrektor medyczny. Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w Polsce i studiów podyplomowych w Berkeley. Uzyskał tytuł doktora w dziedzinie neurologii. Prowadzi międzynarodowe projekty badawcze z zakresu neurobiologii eksperymentalnej.

Yossi Bornstein – współzałożyciel. Założyciel i prezes SHIZIM – spółki holdingowej zajmującej się naukami przyrodniczymi. Jest również założycielem i prezesem SHIZIM XL – sieci międzynarodowych centrów innowacji w dziedzinie urządzeń medycznych. Prezes GCP CLINICAL STUDIES LTD., jednego z najlepszych dostawców usług badań klinicznych i programów edukacyjnych w Izraelu. Pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Biotechnologii w Amerykańsko-Izraelskiej Komisji Nauki i Technologii. Jest założycielem Israel Life Science Industry Organisation i Israel Tech Transfer Organisation. Jest także współzałożycielem i dyrektorem MICROBOT MEDICAL (NASDAQ-MBOT) oraz współzałożycielem i dyrektorem XACT Robotics.

Raanan Gefen – inżynier projektu. Specjalizuje się w zarządzaniu badaniami i rozwojem przełomowych przedsięwzięć od ponad 30 lat, z czego 15 na arenie wyrobów medycznych. Raanan kierował między innymi opracowaniem miniaturowej protezy sztucznej siatkówki NanoRetina. Jest wynalazcą ponad 30 zarejestrowanych patentów i wielu innych zgłoszeń patentowych w różnych dyscyplinach medycznych.

Agnieszka Jarecka – kierownik ds. rozwoju projektów badawczo-rozwojowych. Ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi projektami badawczo-rozwojowymi. Od 2016 r. zarządzała trzema start-upami z Izraela w sektorze nauk przyrodniczych.

dr Paulina Kłos-Wojtczak – neurofizjolog, neurobiolog i biotechnolog medyczny.
Doświadczenie w pracy badawczej w dziedzinie neurobiologii, szczególnie elektrofizjologii mózgu. Współautor teoretycznych i eksperymentalnych prac naukowych.

Wojciech Białecki – inżynier projektu. Absolwent Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Elektroniki, Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Doświadczenie w dziedzinie elektroniki medycznej oraz przetwarzania obrazów medycznych i sygnałów biometrycznych.

prof. Jan Konopacki – kierownik ds. neurofizjologii. Ekspert w dziedzinie neurofizjologii na Wydziale Neurobiologii Uniwersytetu Łódzkiego. Pracował również jako profesor neurologii i wizytujący badacz na University of Calgary, Kanada. Jest autorem lub współautorem ponad 190 publikacji. Tematyka jego badań obejmuje choroby neurodegeneracyjne i aktywność oscylacyjną mózgu.

prof. Piotr Gałecki – główny badacz kliniczny. Psychiatra, nauczyciel akademicki i lekarz. Kierownik Katedry Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii. Autor i współautor ponad 300 publikacji, w których łączy dziedziny psychiatrii i psychologii.