portfolio

Misje 3000

CEO
Anna Pietruszka
CTO
Jaromir Działo
Rok założenia
2018

Celem projektu jest stworzenie platformy oferującej dobrej jakości tłumaczenia za rozsądną cenę. Aby to osiągnąć niezbędne są dwa kluczowe elementy: silnik tłumaczeniowy oparty na tłumaczeniu neuromaszynowym oraz rozbudowana, wielojęzyczna społeczność, posiadająca wiedzę i motywację aby nauczyć sztuczną inteligencję dokonywania tłumaczeń.

Proces społecznościowego uczenia AI wymaga koordynacji wielu zasobów i procesów, przy zachowaniu kontroli jakości materiałów, na podstawie których będzie się uczyła. Stąd niezbędne jest zbudowanie społeczności osób posiadających wiedzę językową i odpowiednio zmotywowanych by się nią dzielić i oceniać jej jakość. Podstawą społeczności jest platforma umożliwiająca sprzedawanie i kupowanie tłumaczeń w modelu peer-to-peer. Na podstawie tych tłumaczeń budowane będą zasoby językowe czyli pary wyrazów, zwrotów, zdań i większych tekstów w dwóch językach. Użytkownik wprowadzający nowe zasoby językowe nie będzie jednak pozbywał się kontroli nad nimi – będzie mógł nimi zarządzać. Za udostępnianie zasobów będzie oczywiście wynagradzany, a wielkość wynagrodzenia będzie zależna od języka tekstu i jego tematyki specjalistycznej. Zapewnieniem jakości tłumaczeń zajmować się będą korektorzy, którzy będą wynagradzani za swoją pracę proporcjonalnie do wartości zasobów językowych, które będą sprawdzać i korygować. Status korektora będzie nadawany i odbierany na podstawie opinii społeczności na temat jakości ich pracy. Mechanizmy współpracy, a więc przekazywania zasobów językowych, zachowanie kontroli nad nimi przez twórców, wykorzystywanie, korekta, i wynagradzanie, będą, w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa wszystkim stronom, oparte na technologii blockchain i inteligentnych kontraktach. Społecznościowe generowanie zasobów językowych wraz ze społecznościową kontrolą ich jakości pozwoli na skuteczne uczenie tłumaczących sieci neuronowych.

Doświadczenie zespołu Misje3000 obejmuje zarządzanie procesami w spółkach IT, w tym w branży tłumaczeń, działalność startup w dziedzinie semantycznej obróbki tekstu, zarządzanie projektami R&D i komercjalizacją ich wyników, bankowość inwestycyjną i finansowanie przedsięwzięć technologicznych, rozwiązania blockchain, FinTech i UX/UI.