portfolio

Laven

CEO
Piotr Karda
Rok powstania
2020

Zapewnienie dostępu do najnowszych zdobyczy medycyny bywa często sprawą życia i śmierci. Niestety w bardzo licznych przypadkach ten dostęp jest niezwykle utrudniony przez ograniczenia finansowe – innowacyjne terapie i leki często nie są objęte programem refundacji, a ich ceny stanowią barierę nie do pokonania dla indywidualnego pacjenta. Dodatkowym ograniczeniem bywa czas, w którym należy rozpocząć leczenie aby przyniosło pożądane skutki.

Oferta spółki Laven daje pracodawcom możliwość zaoferowania swoim pracownikom grupowych komplementarnych ubezpieczeń zdrowotnych, zapewniających dostęp do najnowszych zdobyczy medycyny. Konstrukcja oferty jest wynikiem rozległego doświadczenia branżowego zespołu oraz konsultacji ze specjalistami branżowymi i lekarzami, dzięki czemu odnosi się do realnych potrzeb pacjentów. Ubezpieczenia Laven uzupełniają dostępne już na polskim rynku formy finansowania leczenia: NFZ, ubezpieczenia medyczne i abonamenty zdrowotne. Zakres ubezpieczenia obejmuje diagnozę (w tym jej skonsultowanie z wiodącymi światowymi ekspertami) oraz samo leczenie z użyciem innowacyjnych, niedostępnych w Polsce w ramach refundacji, technologii medycznych.

Rentowność przedsięwzięcia opiera się na właściwej konstrukcji i wycenie oferowanych pakietów ubezpieczeniowych. Odpowiada za nią autorski algorytm aktuarialny, dzięki któremu możliwe jest precyzyjne oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia choroby oraz całkowitego kosztu jej leczenia. Jego konstrukcja, oparta na indywidualnych ocenach poszczególnych technologii medycznych, pozwala na opracowywanie precyzyjnych szacunków ryzyka i wycen dla pojedynczych osób oraz dla ubezpieczeń grupowych. Stosowalność modelu matematycznego nie jest również w żaden sposób ograniczona do Polski – po podstawieniu pakietu danych ten sam algorytm może dokonywać precyzyjnych wycen także na rynkach zagranicznych.

Zespół spółki tworzą:

– Piotr Karda (prezes zarządu) – ponad dwadzieścia lat doświadczenia na rynku ubezpieczeniowym i bankowym, były Szef Sprzedaży w Allianz, członek zarządu InterRisk, pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie,

– Piotr Piegdoń – ponad piętnaście lat doświadczenia w budowaniu i zarządzaniu firmami z branży prawnej, ubezpieczeniowej, finansowej oraz medycznej,

– Michał Elżbieciak – ponad dziesięć lat działa z sukcesami w obszarze budowy i zarządzania wizerunkiem startupów w branżach: finansowej, medycznej, IT, nieruchomości, logistycznej, oraz FMCG,

– Wojciech Dzieżyc – ponad piętnaście lat doświadczenia jako agent i broker ubezpieczeniowy, przedstawiciel na Polskę firmy Medi Guide, oferującej na rynku globalnym usługę drugiej opinii lekarskiej,

– Bożena Dzieżyc – ponad dwadzieścia lat doświadczenia jako trener sprzedaży, zbudowała i zarządzała strukturami sprzedaży w Aviva, prowadzi doradztwo w zakresie projektowania i wdrażania nowych produktów zdrowotnych w towarzystwach ubezpieczeniowych.

– Krzysztof Łanda – pomysłodawca i założyciel projektu oraz autor założeń modelu aktuarialnego; jego doświadczenie zawodowe obejmuje funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, odpowiedzialnego za politykę lekową, członka rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, eksperta medycznego Polskiej Unii Onkologii oraz Business Center Club; był prezesem HTA Audit, Meritum L.A. oraz MedInvest Scanner,

– Paweł Mańkowski – analityk finansowy z ponaddwudziestoletnim doświadczeniem, zajmował stanowiska managerskie w departamencie finansów i ryzyka w największych w Polsce instytucjach finansowych m.in. PKO BP, Raiffeisen Bank,

– Krzysztof Powązka – ponad dwadzieścia lat doświadczenia w międzynarodowych instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych m.in.: Citi, Raiffeisen Bank, Allianz na stanowiskach od agenta po dyrektora regionalnego,

– Agnieszka Walczyk – doświadczenie w bankowości oraz w projektach związanych z tworzeniem nowych produktów finansowych, specjalistka z zakresu operacji oraz organizacji sprzedaży,

– Patrycja Stankiewicz – doradca w zakresie budowy i rozwoju organizacji,

– Marek Lewonowski – udziałowiec kapitałowy, doświadczenie przedsiębiorcze na rynku polskim i międzynarodowym,

– Agata Gontarz – doświadczenie w zarządzaniu projektami zarówno w dojrzałych organizacjach jak również w start-upach.