portfolio

Cardiomatics

Prezes zarządu
Rafał Samborski
Rok założenia
2017
Strona www
http://cardiomatics.com/

Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów, zwłaszcza w krajach rozwiniętych. Zgodnie z obecnymi trendami statystycznymi należy się spodziewać, że, wraz z rozwojem gospodarczym, również w krajach rozwijających się choroby zakaźne będą stanowiły coraz mniejsze zagrożenie, a choroby niezakaźne, w tym choroby serca, staną się głównym problemem zdrowotnym. Stąd diagnostyka chorób układu krążenia staje się coraz istotniejszym i coraz pilniejszym zadaniem światowej medycyny. Skalę istotności problemu ilustrują dane o przyczynach zgonów w Polsce w roku 2016 – choroby układu krążenia były bezpośrednią przyczyną 179 889 (48%) zgonów, co przewyższa łączną liczbę zgonów wywołanych siedmioma kolejnymi na liście głównymi przyczynami (nowotworami, demencją, chorobami endokrynologicznymi, chorobami układu oddechowego, infekcjami dolnych dróg oddechowych, chorobami układu pokarmowego i schorzeniami wątroby) [na podstawie danych Institute for Health Metrics and Evaluation: https://ourworldindata.org/causes-of-death].
Jednym z podstawowych narzędzi diagnostycznych jest elektrokardiografia – w samej Europie badanie EKG przeprowadzane jest około trzysta milionów, a w Polsce około sześć milionów razy rocznie. Biorąc pod uwagę fakt, że interpretacja wyniku EKG dokonywana jest przez lekarza, a liczba kardiologów spada w stosunku do wielkości populacji, dostrzec można zagrożenie dla pacjentów i istotny problem do rozwiązania.

Głównym celem zespołu Cardiomatics jest stworzenie innowacyjnego, opartego o algorytmy uczenia maszynowego, systemu do automatycznej analizy i interpretacji sygnału EKG, działającego w chmurze. Rozwiązanie Cardiomatics umożliwi dostęp do wiarygodnej analizy EKG w dowolnym momencie, z dowolnego miejsca. Skuteczność opracowanego systemu jest porównywalna ze skutecznością specjalistów, a w przyszłości ma szansę ją przewyższyć.

System Cardiomatics wymienia dane z urządzeniami za pośrednictwem API lub strony www, obsługując wiele formatów danych: WFDB, SCP-ECG, EDF/EDF+, ISHNE, CSV. Jest w stanie wykrywać ponad dwadzieścia rodzajów nieprawidłowości pracy serca. Analizuje zarówno krótkie zapisy jak i dane z długich, nawet kilkudziesięciodniowych monitoringów akcji serca. Istotna użyteczność systemu Cardiomatics uwidacznia się zwłaszcza w zakresie dokładnej analizy długich zapisów pracy serca, szczególnie przydatnych w diagnostyce niektórych schorzeń kardiologicznych – wielka objętość danych nie jest problemem dla sztucznej inteligencji.