Portfolio

Kapitał pochodzi z połączenia środków publicznych i prywatnych - INNOventure współpracuje z wieloma partnerami w celu zapewnienia środków na dalszy rozwój. Fundusz zainwestował w szereg projektów technologicznych opartych na nauce i pracach badawczo-rozwojowych. Projekty wspierane przez zespół zarządzający INNOventure pozyskały setki milionów euro z inwestycji, grantów czy IPO m.in. Synerise, Sidly, Poltreg, SDS Optic.

Zgłoś projekt