Portfolio

Działamy jako inwestor pierwszego kontaktu pomagający innowacyjnym Pomysłodawcom rozwinąć spółki i komercjalizować projekty.

Zgłoś projekt