BRIdge ALFAbet

Wycena post-money

Wycena wartości startupu dokonana bezpośrednio po pozyskaniu rundy inwestycyjnej. Wycena post-money równa jest wycenie pre-money powiększonej o wartość właśnie pozyskanego kapitału.

 

Wycenę pre- i post-money w uproszczeniu ilustruje rysunek (w sytuacji, kiedy nowy startup pozyskuje pierwszą rundę finansowania i do tej pory nie zaciągał żadnych zobowiązań):