BRIdge ALFAbet

Wycena pre-money

Wycena wartości startupu dokonana bezpośrednio przed pozyskaniem rundy inwestycyjnej. Wycena pre-money, powiększona o wartość kapitału pozyskanego w danej rundzie daje wycenę post-money.

Wycenę pre- i post-money w uproszczeniu ilustruje rysunek (w sytuacji, kiedy nowy startup pozyskuje pierwszą rundę finansowania i do tej pory nie zaciągał żadnych zobowiązań):