BRIdge ALFAbet

Transza

W ramach zawartej umowy inwestycyjnej pomiędzy startupem a inwestorem, środki często nie są wypłacane na raz, lecz w z góry ustalonych częściach (transzach), których wypłata jest uzależniona od spełnienia przez startup z góry ustalonych warunków (kamieni milowych).

 

Transze (wypłaty kolejnych kwot w ramach jednej umowy inwestycyjnej) należy odróżnić od rund inwestycyjnych (sekwencji kilku osobnych umów inwestycyjnych) czy inwestycji kontynuacyjnej (zawierania kolejnych umów inwestycyjnych z tym samym podmiotem).