BRIdge ALFAbet

Spółka portfelowa

Specyfika działania funduszy venture capital polega na tym, że rozpraszają ryzyko – nie inwestują wszystkich swoich środków w zakup udziałów jednego startupu, tylko dokonują większej liczby mniejszych inwestycji. W ten sposób ich aktywa zawierają udziały wielu różnych spółek. Ten zbiór aktywów zwany jest portfelem inwestycyjnym, a spółki, których udziały wchodzą w skład tego portfela – spółkami portfelowymi.