BRIdge ALFAbet

Runda

W wielu przypadkach zawarcie jednej umowy inwestycyjnej nie zapewnia startupowi wystarczających środków, aby sfinansować cały swój rozwój. W praktyce osiągając kolejne etapy rozwoju, co zwykle wiąże się ze zwiększającymi się potrzebami finansowymi, startup pozyskuje kolejnych inwestorów (i/lub zawiera kolejne umowy z wcześniejszymi inwestorami – inwestycja kontynuacyjna).

Sekwencja pozyskiwania kolejnych inwestorów i podpisywania kolejnych umów inwestycyjnych dzielona jest na etapy zwane rundami. Ten podział jest raczej zwyczajowy i umowny, niż całkowicie ścisły.

Runda przedzalążkowa – okres w rozwoju startupu, kiedy zarówno sama technologia, jak i model biznesowy są dopiero opracowywane. W tym okresie zewnętrznymi źródłami finansowania, czasem traktowanymi jako osobne rundy, są: “rodzina i przyjaciele” oraz aniołowie biznesu.

Runda zalążkowa – na tym etapie model biznesowy jest już dużo bardziej dopracowany, potwierdzono istnienie zainteresowania rynkowego produktem, istnieje prototyp, istnieje zespół. Na tym etapie inwestują aniołowie biznesu i specjalizowane fundusze zalążkowe.

Runda A – to pierwsza runda, kiedy startupem interesują się fundusze venture capital. Na tym etapie startup zakończył już eksperymentalny rozwój w drodze mniej lub bardziej losowego błądzenia. Produkt i przetestowany model biznesowy już istnieją, a wyzwaniem jest zwiększanie skali działalności.

Rundy B, C itd. – mają podobny cel jak runda A – dalsze zwiększanie skali działalności. W gronie inwestorów oprócz funduszy venture capital mogą pojawić się podmioty mniej skłonne do ryzyka.