BRIdge ALFAbet

Exit

Inwestycja venture capital z samego założenia ma ograniczony czas trwania. Fundusz realizuje swoje zyski sprzedając posiadany pakiet udziałów przedsiębiorstwa. Niektóre z możliwych ścieżek wyjścia z inwestycji to:

  • wprowadzenie akcji spółki na giełdę papierów wartościowych (IPO – initial public offering) a następnie sprzedaż swojego pakietu,
  • sprzedaż swojego pakietu dużemu przedsiębiorstwu działającemu w podobnej branży, dążącemu do wzmocnienia swojej pozycji rynkowej (inwestor branżowy, inwestor strategiczny),
  • sprzedaż swoich udziałów innemu funduszowi venture capital, specjalizującemu się w inwestowaniu w spółki będące na nieco późniejszym etapie rozwoju,
  • sprzedaż udziałów zespołowi zarządzającemu przedsiębiorstwem (MBO – management buyout).