BRIdge ALFAbet

Anioł biznesu

Inwestor prywatny, który, w odróżnieniu od funduszu venture capital, inwestuje w startup swoje prywatne środki, a nie środki powierzone przez inne podmioty. Zwykle inwestuje w przedsiębiorstwa na bardzo wczesnych etapach rozwoju.