Aktualności

Współpracujemy z Uniwersytetem Jagiellońskim

Zawarliśmy porozumienie z Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. CITTRU jest jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego odpowiadającą za kompleksową współpracę nauki z otoczeniem gospodarczym. Podejmujemy próbę wspólnej komercjalizacji najbardziej obiecujących efektów prac dokonanych na Uniwersytecie. Więcej o efektach tej współpracy powiemy za kilka miesięcy.