Warning: Undefined array key "juiz_sps_order" in /home/users/innoventure/public_html/innoventure.vc/wp-content/plugins/juiz-social-post-sharer/inc/front/buttons.php on line 302
Aktualności

Współpraca z Politechniką Krakowską

1.5.2015

Podpisaliśmy umowę o współpracy z INTECH PK – spółką celową Politechniki Krakowskiej, która prowadzi działalność na rzecz komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych zarządzając powierzonymi jej prawami własności intelektualnej powstającymi na uczelni.

W przypadku powoływania spółek typu spin-off INTECH PK obejmuje w nich udziały w zamian za wkład pieniężny lub aport praw do własności intelektualnej wytworzonej na Politechnice. Przykładem tego jest spółka Alsitech, której udziałowcami są twórcy technologii  będący jednocześnie pracownikami Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.

Rolą INNOventure jest natomiast współfinansowanie projektów badawczo-rozwojowych we wczesnych fazach rozwoju, tak aby stały się one atrakcyjne dla inwestorów Venture Capital. W praktyce nie jest możliwe osiągniecie tego celu bez ścisłej współpracy z instytucjami takimi jak INTECH PK. Spółki celowe uczelni są w stanie zidentyfikować powstające tam przełomowe technologie, a następnie dbając o interes uczelni i naukowców, wspólnie z przedsiębiorcami i inwestorami powołać spółki typu spin-off, które technologie zamienią w takie produkty i usługi, które nie tylko zmienią świat na lepsze, ale i za które klienci będą skłonni zapłacić.

Wierzymy, że w oparciu o wspólne przedsięwzięcia wprowadzimy na rynek wiele zmieniających świat produktów i usług.