Aktualności

Zaawansowana terapia cukrzycy typu 1 komercjalizowana przez Poltreg jest już dostępna dla pacjentów


Warning: Undefined array key "juiz_sps_order" in /home/users/innoventure/public_html/innoventure.vc/wp-content/plugins/juiz-social-post-sharer/inc/front/buttons.php on line 302
19.09.2019

Od grudnia 2016, fundusz INNOventure jest pierwszym inwestorem instutucjonalnym w spółce Poltreg. Ostatnie lata to okres sukcesów spółki, zarówno jeśli chodzi o prowadzone badania nad przełomowymi terapiami, jak i finansowanie i komercjalizację projektu. Spółka otrzymała między innymi dofinansowanie z NCBiR oraz z prestiżowego Programu Horyzont 2020, została laureatem pierwszej polskiej edycji MIT Enterprise Forum, została także przekształcona w spółkę akcyjną oraz pozyskała kolejnych inwestorów - Venture FIZ (grupa Lartiq) oraz PAAN Capital. Opracowana przez Poltreg terapia cukrzycy typu pierwszego jest jedyną dostępną na świecie metodą zatrzymania rozwoju tej choroby. Lek uzyskał status ATMP (Produkt Leczniczy Terapii Zaawansowanej), przyznany przez Europejską Agencję Leków. Ten niedawno wprowadzony w prawie polskim status leku związany jest z postępami nauki w dziedzinie biotechnologii komórkowej i molekularnej, w wyniku których następuje rozwój terapii zaawansowanych, takich jak terapia genowa, somatyczna terapia komórkowa i inżynieria tkankowa.  Status ATMP pozwala na traktowanie leku bądź terapii jako tak zwanego "wyjątku szpitalnego", co powoduje, że może być już obecnie podawany pacjentom i oferować im indywidualny, unikatowy tok leczenia. Terapia opracowana przez Poltreg jest już obecnie dostępna dla pacjentów Gdańskiego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

Najbliższe plany rozwojowe spółki obejmują dokończenie drugiej i przeprowadzenie trzeciej fazy badania klinicznego, zmierzającego do rejestracji terapii cukrzycy typu I. Oprócz tego opracowywane są kolejne produkty - terapia stwardnienia rozsianego będzie wchodził w drugą fazę badań klinicznych, a obecnie prowadzona jest faza R&D opracowywania kolejnej terapii nowej generacji. Oprócz tego spółka planuje rozwój laboratorium i zwiększenie zespołu. Ambitne plany rozwojowe wymagają kolejnych inwestycji. Obecnie rozważana jest możliwość oferty publicznej akcji. Wstępne prace nad IPO trwają, we współpracy z domami maklerskimi, a decyzja w sprawie wejścia na giełdę zapadnie jesienią bieżącego roku.