Aktualności

System telemedyczny SiDLY


Warning: Undefined array key "juiz_sps_order" in /home/users/innoventure/public_html/innoventure.vc/wp-content/plugins/juiz-social-post-sharer/inc/front/buttons.php on line 302

12.3.2020

W obecnej sytuacji kryzysowej, związanej z pandemią CoViD-19 i występującym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego system teleopieki SiDLY pokazuje swoje zalety. W minionym tygodniu pierwszy pacjent objęty domową kwarantanną został poddany monitoringowi przy użyciu systemu teleopieki SiDLY. System sprawdził się nie tylko w warunkach domowych, ale także w szpitalnych. 11 marca zespół ratowników otrzymał sygnał SOS od innej użytkowniczki opaski telemedycznej SiDLY. Symptomy, które wystąpiły u pacjentki to silne duszności i utrzymujące się o trudności w oddychaniu. Konieczna była natychmiastowa interwencja ratowników medycznych i pogłębiona diagnostyka. Na szczęście u pacjentki nie zdiagnozowano zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Jednak, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku, takich objawów nie wolno bagatelizować.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa należy zmaksymalizować użycie technologii do ochrony ludzkiego zdrowia i życia. Zastosowanie opasek telemedycznych, zgodnie z rekomendacją Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie epidemiologii, pozwala na:

– zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa poprzez nadzór telemedyczny nad osobami objętymi kwarantanną w celu przeciwdziałania ich wyjściu poza określoną strefę bezpieczeństwa oraz monitorowania bieżącej sytuacji zdrowotnej, w szczególności parametrów takich jak temperatura, tętno i saturacja,

– usprawnienie i zwiększenie bezpieczeństwa pracy personelu medycznego na oddziałach zakaźnych oraz w izolatkach – dzięki zastosowaniu opaski telemedycznej nie ma konieczności wykonywania ciągłych pomiarów przez personel medyczny i kontaktu z chorym, gdyż opaska automatycznie i regularnie samoistnie wykonuje pomiary, następnie przesyła je na platformę telemedyczną,

– substytucję sprzętu pomiarowego stosowanego w izolatkach, którego może zabraknąć w sytuacji epidemii,

– monitorowanie stanu zdrowia seniorów – czyli osób z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania, w celu podjęcia natychmiastowej reakcji na pojawiające się spadki saturacji.

Opaska telemedyczna jest produktem medycznym i umożliwia zdalny monitoring parametrów życiowych, takich jak: temperatura, tętno, saturacja, oraz miejsce pobytu. Wszystkie dane są na bieżąco przesyłane na platformę do ratowników w telecentrum bądź wewnętrznie w jednostce medycznej. Do dnia dzisiejszego teleopieką z wykorzystaniem opasek telemedycznych SiDLY zostało objętych już ponad cztery tysiące osób. Średnio telecentrum wysyła tygodniowo około 20 karetek ratujących ludzkie zdrowie. Teleopieka SiDLY to technologia medyczna stworzona przez polski zespół, pod przewodnictwem Edyty Kocyk. INNOventure wspiera rozwój projektu od 2017 roku.