Aktualności

Projekty z portfela INNOventure atrakcyjne dla rynku kapitałowego


Warning: Undefined array key "juiz_sps_order" in /home/users/innoventure/public_html/innoventure.vc/wp-content/plugins/juiz-social-post-sharer/inc/front/buttons.php on line 302

23.9.2021

Wsparcie naukowców w komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych, budowanie wartości spółek i zwiększenie podaży atrakcyjnych inwestycyjnie podmiotów dla funduszy venture capital, private equity i inwestorów indywidualnych to podstawowe cele INNOventure. Miarą sukcesu funduszu jest więc atrakcyjność inkubowanych spółek dla inwestorów. Bieżący rok był pod tym względem bardzo owocny. Osiem spółek portfelowych pozyskało kolejne rundy finansowania na rynku prywatnym. Łączna kwota tych inwestycji to ponad 40 milionów złotych. Spółki portfelowe INNOventure rozpoczęły również proces wchodzenia na giełdę papierów wartościowych.

Działania spółki OpenApp (wcześniej OpenRouting) skupiają się na ulepszaniu procesu zakupów spożywczych przez Internet. Pierwszym produktem firmy był, skierowany do przedsiębiorstw e-grocery, system optymalizacji zamówień. Rozwiązanie sprawdziło się. Zwłaszcza w czasach pandemii, na fali dynamicznie rosnącego zainteresowania tego typu zakupami, wykazało swoją wysoką użyteczność. Obecnie spółka rozwija rozwiązanie nakierowane na poprawienie doświadczenia użytkownika – platformę checkoutu i płatności, skracającą do 10 sekund czas składania zamówienia online, nawet przy pierwszym zakupie w danym sklepie. System eliminuje bowiem konieczności ciągłego wprowadzania przez użytkowników ich danych. Aby sfinansować rozwój platformy spółka pozyskała nowego inwestora, który wniósł kapitał w wysokości 5 milionów złotych.

Optimo Light, spółka rozwijająca inteligentny system sterowania oświetleniem pomieszczeń biurowych, handlowych i produkcyjnych, pozyskała od inwestora 1 milion złotych kapitału. Środki zostaną przeznaczone na rozwój działań w obszarze sprzedaży.

SGPR.TECH po przeprowadzeniu, we współpracy z Warbudem, fazy pierwszych testów w warunkach rzeczywistych, planuje dalszy rozwój swojej technologii georadaru szerokopasmowego. Spółka pozyskała na ten cel dotację, jednocześnie uzupełniając ją uzyskanymi od inwestorów prywatnych środkami w wysokości 2,1 milionów złotych.

Oparty na sztucznej inteligencji system Minte.ai służący do automatyzacji rozpatrywania roszczeń ubezpieczeniowych został przetestowany w jednym z czołowych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Firma pozyskała w ostatnim czasie inwestycję w kwocie 4,65 milionów złotych, która zostanie przeznaczona na rozwój algorytmu i intensyfikację działań sprzedażowych.

System RevDeBug służący do lokalizowania i naprawiania błędów w oprogramowaniu jest obecnie wyposażany w kolejne funkcjonalności oraz dostosowywany do obsługi kolejnych języków programowania. Poszerzana jest również skala działań sprzedażowych. W tym celu spółka pozyskała inwestora, który objął udziały w zamian za kwotę 5 milionów złotych.

Oparty na AI telemedyczny system Cardiomatics cieszy się znacznym i rosnącym zainteresowaniem. Jego unikalna zdolność do błyskawicznej automatycznej analizy długich zapisów holterowskich wykorzystywana jest w leczeniu pacjentów oraz w medycznych projektach badawczych. Spółka pozyskała inwestycję w kwocie ponad 8,1 milionów złotych. Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę systemu o algorytmy analizy kolejnych zaburzeń kardiologicznych oraz na rozwój sprzedaży.

Rozwiązanie oferowane przez spółkę Sky Engine łączy rendering i trenowanie sztucznych inteligencji w obszarze rozpoznawania obrazów. Zapewnia to niespotykaną szybkość i dokładność wnioskowania. Spółka pozyskała niedawno inwestora prywatnego. Wniesione przez niego środki w kwocie ponad 4,5 milionów złotych zwiększą kapitał początkowy spółki, zapewnią finansowanie dalszych prac badawczo-rozwojowych oraz umożliwią rozwój działu sprzedażowo-marketingowego.

Spółka SDS Optic rozwinęła innowacyjną i unikatową w skali globalnej technologię diagnostyki i monitorowania stanu żywej tkanki w organizmie pacjenta. Pierwszą aplikacją opracowanej technologii jest urządzenie diagnostyczne w postaci mikrosondy, do wykorzystania w diagnostyce nowotworów piersi. Obecnie spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad kolejnymi zastosowaniami opracowanej technologii. Spółka pozyskała 11 milionów złotych w ramach oferty pre-IPO. W ramach oferty wszystkie oferowane akcje nowej emisji zostały objęte przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez wiodące instytucje finansowe krajowe i zagraniczne (w tym jeden z największych na świecie funduszy inwestycyjnych z siedzibą w Norwegii), oraz przez inwestorów prywatnych.

Kolejne spółki z portfela INNOventure finalizują pozyskiwanie inwestorów indywidualnych. Dwie z nich w bieżącym roku planują debiut na na giełdzie: Poltreg na głównym parkiecie, a SDS Optic na New Connect. Dlatego można spodziewać się, że podsumowanie całego roku również będzie ciekawe i obfitujące w dobre wiadomości.