Aktualności

Partnerstwo Cardiomatics i Szpitala Uniwersyteckiego w Bazylei


Warning: Undefined array key "juiz_sps_order" in /home/users/innoventure/public_html/innoventure.vc/wp-content/plugins/juiz-social-post-sharer/inc/front/buttons.php on line 302

25.2.2021

Migotanie przedsionków to najczęściej występujący rodzaj arytmii – dotyka 1-3% populacji. Znanym faktem jest to, że migotanie przedsionków powiązane jest z udarami mózgu, zatorami, niewydolnością serca i demencją. Jednak dokładny mechanizm łączący rytm serca z tworzeniem zakrzepów nie jest znany. Mechanizm ten jest tematem The Swiss-AF-Burden study – programu badawczego finansowanego przez Swiss National Science Foundation.

Szpital Uniwersytecki w Bazylei nawiązał właśnie współpracę z Cardiomatics – spółką portfelową INNOventure. Technologia dostarczona przez krakowski startup umożliwi analizę zmienności i częstości migotań w długich – siedmiodniowych – zapisach holterowskich. Opracowana przez Cardiomatics innowacyjna chmurowa technologia automatyzująca tę analizę umożliwia szybką i dokładną obróbkę wielkich zbiorów danych pomiarowych, niezbędną w tym projekcie badawczym.

Wyniki prac badawczych dadzą możliwość tworzenia terapii dopasowanych do konkretnego pacjenta. Ma to kolosalne znaczenie, biorąc pod uwagę, że w następnych dziesięcioleciach spodziewany jest kilkakrotny wzrost liczby pacjentów cierpiących na migotanie przedsionków, a skutki tego schorzenia są poważne – między innymi pięciokrotny wzrost ryzyka wylewu, dziesięciokrotny wzrost ryzyka niewydolności serca i dwukrotny wzrost śmiertelności.