Aktualności

Komplementarne ubezpieczenia Laven zapewnią dostęp do innowacyjnych terapii


Warning: Undefined array key "juiz_sps_order" in /home/users/innoventure/public_html/innoventure.vc/wp-content/plugins/juiz-social-post-sharer/inc/front/buttons.php on line 302

1.9.2021

Intensywny rozwój technologii medycznych i farmakologii przynosi istotne postępy w dostępnych dla pacjentów metodach i narzędziach leczenia. Dla przykładu – w roku 2020 Europejska Agencja Leków zarekomendowała dopuszczenie do leczenia pacjentów 97 nowych leków i 37 nowych substancji aktywnych, trzynaście z nich uznając za wnoszące wyróżniający się wkład w zdrowie publiczne i stanowiące istotny postęp terapeutyczny. Jednak dla wielu chorych w Polsce dostęp do nowoczesnych terapii pozostaje teoretyczny – spośród nowo zatwierdzonych technologii medycznych więcej niż 50% nie jest refundowanych w Polsce lub ich refundacja jest zawężona w stosunku do ich wskazań rejestracyjnych. Koszty leków nierefundowanych przez NFZ musi w całości pokryć pacjent, a jednocześnie w wielu przypadkach nie ma takiej możliwości, jako że najdroższe leki i procedury kosztują nawet powyżej miliona złotych.

Według raportu INFARMA “Finansowanie ochrony zdrowia w kontekście efektów społeczno-gospodarczych innowacyjne leki stanowią około 0,3% rynku leków w Polsce, podczas gdy na przykład we Włoszech ich udział sięga 2,9%, a spośród państw europejskich jedynie w Rumunii ten udział jest niższy niż w naszym kraju. Jak stwierdzają autorzy cytowanego raportu: “W efekcie wiele terapii będących obecnie standardem leczenia w krajach UE nie jest dostępnych dla pacjentów w Polsce lub jest dostępnych tylko dla nielicznej grupy chorych. Często również moment uzyskania dostępu do leczenia przez pacjentów jest opóźniony. W przypadku wielu schorzeń przekłada się to na efekty leczenia, jako że opóźnienie wdrożenia terapii skutkuje progresją choroby, która często jest już nieodwracalna”.

Rozwiązaniem pozwalającym zapewnić dostęp do innowacyjnych leków i skutecznych wyrobów medycznych stosowanych w różnych schorzeniach jest komplementarne ubezpieczenie medyczne oferowane przez spółkę Laven. Jest ono w założeniu uzupełnieniem dostępnych obecnie na rynku form finansowania leczenia: NFZ, ubezpieczeń medycznych i abonamentów zdrowotnych (ubezpieczeń suplementarnych). Obejmuje nowoczesne leki i wyroby medyczne stosowane we wskazaniach medycznych zgodnie z rejestracją w UE, których w Polsce nie obejmuje refundacja ze środków publicznych.

Komplementarne ubezpieczenie Laven obejmuje kilka obszarów. Pierwszym z nich jest diagnostyka, czyli e-konsultacja z lekarzem w Polsce oraz międzynarodowy program drugiej opinii medycznej – zdalna konsultacja lekarska, w ramach której pacjent uzyskuje na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej opinię przygotowaną przez lekarzy specjalistów z wiodących światowych ośrodków klinicznych na temat właściwego planu leczenia. Drugim z obszarów ubezpieczenia jest pokrycie kosztów leków lub wyrobów medycznych, w tym kosztów podania ich pacjentowi. Leczenie jest prowadzone w placówkach w Polsce, bez kolejek i dodatkowych opłat. Trzecim obszarem ubezpieczenia jest wykonywanie nowoczesnych protez kończyn. Zakresy poszczególnych pakietów ubezpieczeniowych zostały przygotowane po konsultacjach ze specjalistami branżowymi i lekarzami, aby odpowiadały rzeczywistym potrzebom pacjentów. Pakiety Laven dostępne są w ofercie ubezpieczeń grupowych, tak aby pracodawcy mieli możliwość oferowania ich swoim pracownikom w ramach pakietów świadczeń.

Rentowność modelu biznesowego spółki Laven uwarunkowana jest nie tylko atrakcyjnym i użytecznym produktem oraz odpowiednim sposobem jego dystrybuowania, ale również właściwą kalkulacją wysokości składki ubezpieczeniowej. Dlatego podstawowe znaczenie ma precyzyjne określenie prawdopodobieństwa występowania chorób i wynikających z nich przyszłych kosztów leczenia. Kluczowym elementem modelu biznesowego Laven jest zaawansowany model aktuarialny. Zaawansowane algorytmy modelowania procesów stochastycznych oparte na metodologii oceny indywidualnych technologii medycznych zapewniają skuteczne prognozowanie i umożliwiają konstruowanie nawet bardzo rozbudowanych pakietów ubezpieczeniowych charakteryzujących się wysoką rentownością.

“Profil działania spółki Laven świetnie wpisuje się w kompetencje i doświadczenie funduszu INNOventure. W naszym portfelu inwestycyjnym mamy już spółki rozwijające technologie medyczne jak i algorytmy stosowane w ubezpieczeniach zdrowotnych. Umiemy rozpoznać obiecujące rozwiązania w tej dziedzinie, a model biznesowy spółki Laven oceniamy jako bardzo racjonalny. Pozyskany kapitał pozwoli firmie przeprowadzić dalsze prace rozwojowe nad matematycznym modelem aktuarialnym i przeskalować sprzedaż spółki” – komentuje inwestycję Marcin Bielówka, partner zarządzający w funduszu INNOventure.