Aktualności

Kardiologiczna AI na polskich uczelniach


Warning: Undefined array key "juiz_sps_order" in /home/users/innoventure/public_html/innoventure.vc/wp-content/plugins/juiz-social-post-sharer/inc/front/buttons.php on line 302

22.11.2019

 

W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym rozpoczęto niedawno program badawczy „OVERCOME – ECG Algorithms for CRT Response Evaluation”, mający na celu rozpoznawanie powtarzających się wzorów w zapisach EKG pacjentów poddawanych terapii resynchronizującej, polegającej na pobudzaniu serca w odpowiednich momentach wszczepionymi w nie elektrodami. Praca serca będzie monitorowana, a wyniki różnych form elektrostymulacji zostaną zapisane do analizy. Analizowane dane obejmą również współwystępujące u pacjentów schorzenia, wyniki innych wykonywanych badań oraz wskazania do wszczepienia stymulatora. Projekt naukowy obejmować będzie rejestrację cyfrowego sygnału EKG wśród pacjentów poddawanych leczeniu kardiologicznemu w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM przy ul. Banacha w Warszawie. Badanie ma objąć pięciuset chorych. Następnie zapisy EKG będą analizowane i kategoryzowane przez badaczy. Baza zapisów EKG wraz z wynikami dokonanej analizy będzie służyła do trenowania AI. Dzięki temu wytrenowana sztuczna inteligencja będzie w stanie wykrywać poznane wzorce zapisów i przewidywać reakcje pacjentów na terapię. Tak ustalone parametry skutecznych terapii kardiologicznych będą pomocne w leczeniu kolejnych pacjentów. Projekt naukowy realizowany jest dzięki wsparciu z grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Technologiczną częścią programu badawczego zajmie się krakowska firma Cardiomatics. Spółka specjalizuje się w analizie cyfrowych sygnałów EKG w technologii chmurowej. Specjaliści z Cardiomatics służyć będą swoim doświadczeniem w trenowaniu sztucznych inteligencji. Do zbierania, przesyłania i obróbki danych zostanie wykorzystana opracowana przez Cardiomatics platforma SaaS.

Firma jest aktywna również na polu edukacji. Rozpoczęła właśnie program “Cardiomatics for Education”, w ramach którego lekarze i studenci medycyny uzyskają dostęp do platformy medycznej Cardiomatics oraz do specjalnie przygotowanych materiałów edukacyjnych. W warunkach szybko zmieniającego się technologicznego otoczenia medycyny studenci zyskają cenną, opracowaną przez ekspertów, wiedzę na temat technologii cyfrowych, a w szczególności AI. Do programu przystąpiło już Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Więcej informacji o Cardiomatics.