Warning: Undefined array key "juiz_sps_order" in /home/users/innoventure/public_html/innoventure.vc/wp-content/plugins/juiz-social-post-sharer/inc/front/buttons.php on line 302
Aktualności

Inwestujemy w spółkę SDS Optic i technologię do diagnostyki raka piersi

Do naszego portfela trafiła czwarta już spółka zajmująca się technologiami dla medycyny. Zainwestowaliśmy 3 mln pln w SDS Optic, lubelską firmę, która opracowuje mikrosondę wykorzystywaną w diagnostyce nowotworów piersi.

Firma ma już gotowy prototyp mikrosondy, teraz przygotowuje się do rozpoczęcia badań klinicznych. Dzięki naszej inwestycji SDS Optic dostosuje swoje laboratorium do potrzeb dalszych etapów prac nad technologią, rozbuduje zespół naukowy i biznesowy o najwyższej klasy specjalistów, wdroży opracowany model biznesowy oraz przygotuje się do wejścia na jeden z parkietów giełdowych.

W tej chwili spółka tworzy plan laboratorium biologicznego, które jest niezbędne do dalszych prac badawczych. Dzięki funduszom od INNOventure laboratorium zostanie wyposażone w sprzęt najwyższej jakości, co pozwoli uwiarygodnić polskie osiągnięcia przed zagranicznymi partnerami.  Firma planuje zakończyć prace kalibracyjne oraz badania kliniczne w 2021 roku. Po tym procesie będzie mogła udostępnić urządzenie lekarzom i pacjentom na całym świecie.

– Dzięki prowadzonym pracom ma powstać mikrosonda umożliwiająca diagnostykę nowotworów piersi, ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru HER2 (receptora nabłonkowego czynnika wzrostu). Jest to marker nowotworowy wskazujący na pewien szczególny rodzaj raka piersi. Oznaczanie poziomu tego receptora jest bardzo ważne, ponieważ pozwala przewidzieć agresywność nowotworu, a dodatkowo umożliwia wprowadzenie skutecznej terapii celowanej, zwiększając szanse na wyleczenie. Wykorzystanie naszej technologii w diagnostyce nowotworów piersi pozwoli w bardzo dużym stopniu zmniejszyć umieralność na nowotwór, nawet o 30% – mówi dr hab. Magdalena Staniszewska, pomysłodawczyni mikrosondy i dyrektor ds. naukowych w SDS Optic.

Obecna wersja urządzenia jest w stanie wykrywać stężenia markerów w wymaganych medycznie zakresach. Dzięki sondzie nie będzie już potrzeby pobierania tkanek, a precyzyjny, liczbowy wynik badania lekarz i pacjentka otrzymają w kilkanaście minut.  Już teraz urządzenie diagnostyczne SDS Optic wzbudza szerokie zainteresowanie lekarzy onkologów oraz innych specjalizacji. Dokładność generowanych wyników badań umożliwia przyszłe szerokie zastosowanie komercyjne oraz naukowe.

SDS Optic to kolejna firma w naszym portfelu, która dowiodła, że potrafi dobrze wykorzystać przyznane jej fundusze. W 2015 roku spółka otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Strategmed, dzięki któremu w ciągu dwóch lat opracowała prototyp swojej sondy. Poznaliśmy zespół i plany technologiczne oraz biznesowe firmy. Widzimy duży potencjał tak w samym urządzeniu, jak i rynku rozwiązań MedTech. To zresztą kierunek obierany nie tylko w Polsce. Potwierdzeniem tego jest rekordowy grant z programu Komisji Europejskiej w ramach SME Instrument, który został uruchomiony w SDS Optic kilka dni temu. Dzięki takim inwestycjom polskie innowacje mogą z czasem poprawiać jakość opieki medycznej na całym świecie.