Aktualności

Inwestujemy w SGPR.TECH


Warning: Undefined array key "juiz_sps_order" in /home/users/innoventure/public_html/innoventure.vc/wp-content/plugins/juiz-social-post-sharer/inc/front/buttons.php on line 302

8.2.2019
Istnieje wiele metod zaglądania pod powierzchnię ziemi – od inwazyjnego, mechanicznego pobierania próbek po zaawansowane metody pomiarowe: grawimetryczne, sejsmiczne, elektrooporowe czy radarowe. Jednak nadal wyzwaniem jest mapowanie struktur znajdujących się pod powierzchnią ziemi w sposób szybki, łatwy i dokładny. Spółka SGPR.TECH zajmuje się rozwiązaniem tego problemu poprzez opracowanie georadaru szerokopasmowego, umożliwiającego badanie struktur podpowierzchniowych w wielu różnych długościach fal elektromagnetycznych. Drugą istotną częścią projektu jest informatyczny system przetwarzania danych oparty na uczeniu maszynowym, który z zebranych wielkich ilości danych będzie wnioskował o składzie materiałów znajdujących się pod powierzchnią ziemi. Lista przedsiębiorstw, które docenią skuteczny system georadarowy nie wymagający do obsługi i interpretacji danych tak głębokiej wiedzy fachowej jak rozwiązania dotychczas dostępne, obejmuje choćby branżę wydobywczą czy budowlaną.
– „SGPR.TECH doskonale wpasowuje się w naszą wizję budowania portfela spółek. Z jednej strony jest bardzo zaawansowanym projektem naukowo-badawczym, ale z drugiej tworzy zrozumiałe, wyraźne i cenne użyteczności dla sprecyzowanych grup klientów” – mówi Marcin Bielówka, prezes funduszu INNOventure. Fundusz zainwestował właśnie w projekt SGPR.TECH.
Więcej informacji na temat projektu znaleźć można w naszym portfolio.