Aktualności

Inwestujemy w Minte.ai

26.02.2020

Portfel inwestycji INNOventure powiększył się kilka dni temu o Minte.ai. Ten interdyscyplinarny projekt z pogranicza medycyny, ubezpieczeń i AI spełnia potrzeby rynku w zakresie szybkiego i obiektywnego określania wysokości odszkodowań. Na wejściu system, przy użyciu zaawansowanej technologii NLP, automatycznie pobiera dane ze skanów dokumentacji medycznej. Na wyjściu błyskawicznie generuje udokumentowaną, obiektywną i zrozumiałą decyzję o wysokości odszkodowania. Obróbka danych dokonywana jest przez model medyczno-matematyczny oparty na międzynarodowych standardach i klasyfikacjach. Model opracowany został pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej i Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Jest już zweryfikowany praktycznie – na przykład jego wyliczenia zawarte są w sentencji wyroku Sądu Najwyższego.

Zespół tworzą osoby o olbrzymim doświadczeniu – lekarze specjalizujący się w medycynie ubezpieczeniowej i sądowej oraz doświadczeni menedżerowie z branży ubezpieczeniowej i IT.

Więcej informacji na temat Minte.ai.