Warning: Undefined array key "juiz_sps_order" in /home/users/innoventure/public_html/innoventure.vc/wp-content/plugins/juiz-social-post-sharer/inc/front/buttons.php on line 302
Aktualności

INNOventure i SPIN-US razem dla sektora biznesu i nauki

20.12.2015

8 grudnia fundusz INNOventure oraz spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego – SPIN-US podpisały umowę o współpracy. Głównym celem obu firm będzie wspieranie innowacyjnych projektów tworzonych na bazie wiedzy, edukacji oraz działalności badawczo-rozwojowej, tak aby powstające na uczelni technologie miały szanse zmienić się w akceptowane przez klientów produkty i usługi.

Podpisana umowa ma zaowocować efektami w postaci wspólnych projektów, przedsięwzięć na styku nauki i biznesu.

Głównym impulsem wzrostu w gospodarce są innowacje oparte na solidnym fundamencie badawczo-rozwojowym – mówi Marcin Bielówka, prezes INNOventure. – Nasz fundusz szuka takich projektów na polskich uczelniach. Liczymy, że SPIN-US pomoże nam w identyfikacji najciekawszych efektów badań na Uniwersytecie Śląskim. My z kolei, dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu, pomożemy je skomercjalizować, wspierając merytorycznie i finansowo powstające na ich bazie spółki spin-off.

INNOventure oraz SPIN-US będą podejmować działania, których celem będzie opracowywanie i udoskonalanie innowacyjnych rozwiązań posiadających potencjał wdrożeniowy. Firmy stawiają również na wymianę informacji rynkowych, technologicznych, finansowych, których finałem ma być powstawanie i wsparcie młodych firm.

Naszym wspólnym celem jest promocja i wspieranie inicjatyw gospodarczych podejmowanych przez studentów, doktorantów, pracowników naukowych i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego – mówi Katarzyna Papież-Pawełczak, prezes spółki SPIN-US. – Bardzo cieszymy się z partnerstwa z funduszem INNOventure. Nie od dziś wiadomo, że połączenie doświadczeń w tym samym zakresie zainteresowania przynosi wymierne korzyści.

Głównym zadaniem SPIN-US będzie monitorowanie tego, co dzieje się w pracowniach i laboratoriach, wskazywanie projektów o najwyższym potencjale i zapewnianie transparentnej ścieżki komercjalizacyjnej dającej nowo powstającym spółkom prawa do technologii oraz zaangażowanie specjalistów z danej dziedziny.

Fundusz INNOventure z kolei będzie skupiał się na dostarczaniu finasowania oraz uzupełnianiu go o osoby o kompetencjach biznesowych.

W takim zespole, w którym mamy technologię, odpowiedni zespół oraz zapewnione fundusze, szanse na komercyjny sukces znacznie wzrastają – podsumowuje Marcin Bielówka.

SPIN-US Sp. z o.o. jest spółką celową Uniwersytetu Śląskiego. Podstawowy kierunek działań spółki SPIN-US stanowi komercjalizacja wyników badań naukowych, prac rozwojowych i technologii powstałych na Uniwersytecie Śląskim oraz transfer wiedzy z uczelni do gospodarki celem budowania współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu.