Inwestujemy
i wspieramy

Przeczytaj jak inwestujemy

INNOventure to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Marcina Bielówkę i Marcina Molo. Ma na celu wspieranie innowacyjnych naukowców, inżynierów i przedsiębiorców w rozwijaniu i komercjalizacji ich projektów. INNOventure dostarcza kapitał założycielski, łączy założycieli z doświadczonymi profesjonalistami w celu zapewnienia opieki mentorskiej oraz pomaga rozwijać projekty tak, aby były atrakcyjne dla klientów i kolejnych inwestorów.

Doświadczenie
i współpraca

Kapitał pochodzi z połączenia środków publicznych i prywatnych - INNOventure współpracuje z wieloma partnerami w celu zapewnienia środków na dalszy rozwój. Fundusz zainwestował w szereg projektów technologicznych opartych na nauce i pracach badawczo-rozwojowych. Projekty wspierane przez zespół zarządzający INNOventure pozyskały setki milionów euro z inwestycji, grantów czy IPO m.in. Synerise, Sidly, Poltreg, SDS Optic.

BRIdge ALFAbet

V

Venture capital

Prowadzone przez wyspecjalizowane organizacje (fundusze venture capital) inwestycje w przedsiębiorstwa we wczesnych fazach rozwoju. W wyniku inwest...

Poznaj cały ALFAbet