Side Menu
Innoventure.vc – Passion for Innovation | Seed – Krakowskiego Parku Technologicznego
82
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-82,ajax_fade,page_not_loaded,
Slide backgroundqode interactive satellite

Dokonywanie zadziwiających odkryć jest rzeczą łatwą

Znacznie trudniej udoskonalić je do tego stopnia, aby mogły znaleźć praktyczne zastosowanie

Thomas Alva Edison

Slide backgroundqode interactive satellite

Science is about knowing

engineering is about doing

Henry Petroski

Slide backgroundqode interactive satellite

The best scientist is open to experience

and begins with romance - the idea that anything is possible

Ray Bradbury

Zmieniamy wyniki badań w cenne przedsiębiorstwa!

INNOventure pomaga naukowcom, wynalazcom i przedsiębiorcom w rozwijaniu projektów biznesowych w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych. Wspólnie z naukowcami, ośrodkami naukowymi i inwestorami tworzymy spółki. Jako udziałowiec dostarczamy nie tylko kapitał finansowy, ale także szerokie wsparcie w budowaniu wartościowego biznesu.

  • Zostaliśmy wybrani przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do realizacji programu BRIdge Alfa, ponieważ mamy doświadczenie w przełamywaniu barier i rozwiązywaniu problemów, z którymi borykają się projekty wywodzące się ze środowisk naukowych.
  • Dążymy do tego, aby zostać funduszem pierwszego wyboru przy komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych wywodzących się z polskiej nauki i wynalazczości.
Nasze inwestycje

Kim jesteśmy

Nasz Fundusz powstał w celu realizacji programu BRIdge Alfa koordynowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako wspólne przedsięwzięcie Krakowskiego Parku Technologicznego oraz grupy funduszy venture capital i inwestorów prywatnych SATUS Venture. Kluczowy personel INNOventure przeprowadził z sukcesem dziesiątki inwestycji, w tym współtworzył i zarządzał Funduszem Zalążkowym KPT – jednym z najbardziej uznanych funduszy wspierających początkujące innowacyjne przedsiębiorstwa w Polsce. W budowanie solidnych fundamentów INNOventure było także zaangażowane Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH.
Powstaliśmy by budować wartość firm bazujących na rezultatach projektów B+R. Działamy jako inwestor pierwszego kontaktu pomagający innowacyjnym Pomysłodawcom rozwinąć perspektywiczne spółki i komercjalizować projekty. Kiedy uznajemy, że nasza misja się kończy, sprzedajemy swoje udziały inwestorom branżowym lub finansowym w sposób, który jest optymalny dla dalszego rozwoju przedsięwzięcia.

Co oferujemy?

Dlaczego my

Mamy solidny fundament w ekosystemie inwestycyjnym, jednak od samego początku naszym celem jest wspieranie środowisk naukowych i wynalazczych. To, w jaki sposób działamy, jak jest skonstruowana nasza struktura, z kim i w jakim zakresie współpracujemy, jest zogniskowane na realizację tego celu. Know-how inwestycyjne naszego zespołu powstało przy udziale najwyższej klasy ekspertów z doświadczeniem w rozwijaniu projektów badawczo-rozwojowych i komercjalizacji technologii, tak aby nauka i biznes znalazły w naszych działaniach swój wspólny mianownik.
Zawsze dostrzegamy istotność innowacji dla społeczeństwa, jednak uważamy, że ich rzeczywista użyteczność jest weryfikowana poprzez popyt na produkty i usługi na nich oparte. Działamy jak fundusz i dbamy o zwrot z inwestycji dla naszych Inwestorów oraz Pomysłodawców. Angażujemy się w proces budowania wartości spółki przez cały okres jej trwania – nasza rola nie ogranicza się do nadzorowania Pomysłodawcy. O naszym sukcesie świadczą sukcesy spółek z naszego portfolio. Dokładamy więc wszelkich starań, aby wspierać Pomysłodawców w realizacji ambitnych zamierzeń. Jesteśmy wyznawcami koncepcji smart money – co oznacza, że kapitał nie jest jedynym narzędziem, które dostarczamy spółce. Środki finansowe staramy się uzupełnić także kompetencjami i kontaktami naszego zespołu i partnerów, potencjałem sieci współpracy, z których się wywodzimy, czy też często czysto operacyjnym wsparciem przy realizacji projektu B+R i komercjalizacji jego rezultatów. Co istotne, na każdym etapie selekcji projektów, procesu inwestycyjnego i po inwestycji zachowujemy najwyższe standardy dotyczące zabezpieczenia poufności przekazywanych przez Pomysłodawców informacji.

Komercjalizacja badań

W co inwestujemy

Prowadzimy otwarty nabór wniosków, Pomysłodawcy mogą zgłaszać do nas swoje projekty w trybie ciągłym. Poszukujemy projektów na wczesnych etapach rozwoju, przy czym łatwiej zainteresować nas przedsięwzięciem o nieco wyższej gotowości inwestycyjnej niż tylko sam pomysł. Doceniamy, jeżeli Pomysłodawca dysponuje już prototypem rozwiązania, przy czym nie znaczy to, że dyskwalifikujemy projekty, które wyjście z fazy koncepcyjnej mają jeszcze przed sobą. Interesują nas szczególnie projekty znajdujące się w obszarze inteligentnych sieci i technologii geoinformacyjnych, w ramach którego mamy szczególnie wiele możliwości wsparcia także pozafinansowego m.in. ze względu na ekosystem Krakowskiego Parku Technologicznego.
Co powinien mieć projekt, abyśmy w niego zainwestowali?
– kompetentny zespół zarządzający – na tym etapie rozwoju, na którym projekty do nas trafiają, inwestujemy de facto w ludzi. Niezwykle istotne są dla nas: zaangażowanie, indywidualne predyspozycje, kompetencje oraz osiągnięcia Zespołu. Nie wymagamy jednak, aby Zespół potrafił wszystko – uzupełnianie kompetencji to dla nas naturalna kwestia. Podkreślamy także, że zaangażowanie w projekt biznesowy z INNOventure nie musi oznaczać końca naukowej kariery;
– realny model biznesowy – znamy wielu Pomysłodawców kreujących fantastyczne produkty… których nikt nigdy nie kupił. Stąd też zwracamy uwagę na poziom koncentracji Pomysłodawcy na koncepcji generowania przychodów i budowania wartości Spółki. Im bardziej jasna i logiczna jest wizja działań rynkowych (przygotowawczych i wdrożeniowych), tym łatwiej nas przekonać, że „to może się udać”;
– produkt i rynek – nie bez powodu dopiero na trzecim miejscu, chociaż oczywiście nie zakładamy, że kompetentny Zespół z dobrym modelem biznesowym z sukcesem wdroży i będzie sprzedawał słaby produkt czy kompletnie niedopracowaną technologię. Interesują nas projekty, w których dostrzegamy przewagę konkurencyjną o trwałym charakterze (popartą barierami wejścia dla kolejnych konkurentów). W kontekście rynku oceniamy nie tylko to, jaki ma rozmiar i jakie panują na nim trendy, ale także to, na ile zna go Pomysłodawca.

tab2

Dla inwestorów

Jak inwestujemy

W Polityce Inwestycyjnej INNOventure można odnaleźć założenia dotyczące procesu inwestycyjnego w naszym Funduszu. Jeżeli chodzi o parametry samego wejścia kapitałowego do spółki, to:
nasz łączny wkład finansowy z reguły nie przekracza 1 mln zł – jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach mamy możliwość zwiększenia tej kwoty, ale ze względu na politykę zarządzania ryzykiem przewidujemy tę możliwość w naprawdę wyjątkowych sytuacjach;
– obejmujemy mniejszościowy udział w Spółce – wierzymy, że to Pomysłodawca powinien posiadać kontrolę nad przedsiębiorstwem realizującym projekt będący „dziełem jego życia”;
– nie wierzymy w papierowe wyceny firm i parytet udziałów nie jest dla nas ich pochodną – pozwalamy, aby to rynek wyceniał naszą spółkę. W miarę jak przedsiębiorstwo zamyka kolejne etapy rozwoju i zwiększa swoją wartość, dokonujemy kolejnych emisji udziałów lub akcji dla Pomysłodawców, aby wartość ich pakietu odzwierciedlała rzeczywisty wkład w wartość przedsiębiorstwa;
– nie wykluczamy możliwości koinwestycji z innymi inwestorami – uważamy, że lepiej mieć mniejszy kawałek w większym torcie, a koinwestycje nie tylko zmniejszają ryzyko na początkowych etapach rozwoju projektu, ale też rozbudowują sieć kontaktów i ilość zaangażowanych w rozwój przedsięwzięcia profesjonalistów; mamy duże doświadczenie w budowaniu syndykatów inwestorskich – w projektach wymagających większego kapitału, skutecznie identyfikujemy też możliwości wsparcia naszych Spółek ze środków publicznych;
– nasz horyzont czasowy inwestycji wynosi od 3 do 7 lat – aczkolwiek jeżeli wcześniej dostaniemy ofertę odkupu naszych udziałów bądź akcji i uznamy, że jest ona korzystna dla Funduszu i dla spółki, to zapewne ją rozważymy;
– nie mamy żadnych ograniczeń co do sposobu naszego wyjścia z inwestycji – w zależności od okoliczności możemy dążyć m.in. do sprzedaży udziałów lub akcji Pomysłodawcy bądź Zespołowi zarządzającemu spółką, innym inwestorom finansowym lub branżowym, czy wyjście poprzez giełdę.

tab2

Dla Business Developerów

Pomysł leży u podstaw biznesu, ale przekształcenie idei w dobrze prosperujący projekt wymaga odpowiedniego podejścia, zaangażowania i doświadczenia.

Dlatego do współpracy z INNOventure zapraszamy też Business Developerów z kompetencjami do prowadzenia lub współprowadzenia projektu technologicznego.

W ramach współpracy Business Developer otrzymuje możliwość:
– współtworzenia planu rozwoju biznesu
– wzięcia odpowiedzialności w części lub w całości za rozwój inwestycji
– korzystania z systemu opcji na udziały w przedsięwzięciu

tab2

Wybrane projekty

  • All
  • Biotechnologie
  • Internet Rzeczy
  • MedTech
  • Telemedycyna